Foto: Guri Guri Henriksen
  • 27. juni–11. august 2023
  • Tirsdag-fredag i uke 26, 31 og 32 kl. 09.30–11.00 og 12.00–13.30
  • Nasjonalmuseet
  • 2 timer

Klassetrinn: AKS
Antall elever: Maks. 34

Forespørsel om påmelding sendes til omvisninger@nasjonalmuseet.no 

Verkstedet urskogen Silva tilbys i sommerferien (uke 26, 31 og 32) tirsdag til fredag  kl. 9.30–11.00 og kl. 12.00–13.30.

Tap av biologisk mangfold er en stor trussel for livet på jorda. Nærmere 50 % av de truede artene i Norge lever i gammel eller urskogsnær skog. Hva kan vi gjøre for å ta bedre vare på mangfoldet i skogen?

Urskogen Silva er et interaktivt verksted hvor elevene inviteres inn i et univers som kan skape nysgjerrighet for både kunst og natur og hvor de kan bidra til å redde urskogen gjennom analoge og digitale verktøy. Før vi tar turen til urskogen Silva, vil elevene få se norske landskapsmalerier fra 1840 til 1860-årene i samlingspresentasjonen og oppleve hvordan bildene kan være utgangspunkt for samtaler og tanker om natur og naturvern.