Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli
  • 2.–6. oktober 2023
  • Nasjonalmuseet
  • 2 timer

Klassetrinn: Aktivitetsskolen

Antall elever: Maks 34

Bestilling: omvisninger@nasjonalmuseet.no

Tidspunkt: tirsdag til fredag i høstferien kl.09.30-11.00 og kl.12.00-13.30

Urskogen Silva

Barna får først oppleve norsk natur gjennom landskapsmalerier, med krokete trær, bratte fjell og råtne trestammer.

Vi har også med oss en gammel koffert med noen rare ting i. Hvem sin koffert kan det være?

Vi snakker om hvor gamle trær kan bli og hvem som kan bo inni et hult gammelt tre eller under jorden mellom de dype røttene.

Så går vi ned i selve Urskogen Silva. I skogen er det først helt stille, nesten ingen dyr som beveger seg. Vi snakker om at mange insekter og dyrearter er utrydningstruede, de står i fare for å forsvinne helt fra kloden.

Barna inviteres til å lage sine egne fantastiske insekter som kan fly inn og skape mylder av liv mellom stammene i Urskogen Silva.