Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli
  • 20.– 23. februar 2024 kl.09.30 og kl. 12.30
  • Nasjonalmuseet

Klassetrinn: Aktivitetsskolen

Antall elever: Maks 25

Tidspunkt: Tirsdag til fredag i vinterferien kl.09.30 og kl. 12.30

Varighet: 1,5 t

Påmelding: Forespørsel sendes til: omvisninger@nasjonalmuseet.no

 

Bli med på verksted i Nasjonalmuseet i vinterferien! 

Tap av biologisk mangfold er en stor trussel for livet på jorda. Nærmere 50 % av de truede artene i Norge lever i gammel eller urskogsnær skog. Hva kan vi gjøre for å ta bedre vare på mangfoldet i skogen?

Urskogen Silva er et prisvinnende interaktivt verksted hvor barna inviteres inn i et univers som åpner opp for nysgjerrighet for både kunst og natur og hvor de kan bidra til å redde urskogen.

Før turen går til urskogen Silva, vil elevene få se norske landskapsmalerier fra 1840 til 1860-årene i samlingspresentasjonen og oppleve hvordan bildene kan være utgangspunkt for samtaler og tanker om natur og naturvern.

Verkstedet passer for barn i forskjellige aldre på tvers av klasser og trinn. Tilbudet er gratis.

Velkommen!