Vi arbeider bevisst med å gi barn en sanselig og skapende erfaring.

Vi har flere opplegg for barn i alderen 3–6 år som tar hensyn til deres måte å oppleve verden på. Vi er opptatt av å skape en trygg ramme rundt besøket der barnas egen nysgjerrighet, undring og refleksjoner står i sentrum. Gjennom ulike praktiske oppgaver får barna utforske og eksperimentere med forskjellige typer materialer, teknikker og redskap.

Alle tilbud til barnehager er gratis.

Hold deg oppdatert på nye tilbud: Meld deg på nyhetsbrev for lærere

 

Åpning av visningssteder

Nasjonalmuseet – Arkitektur og Villa Stenersen åpner igjen etter å ha vært stengt på grunn av Covid-19. 

Les mer om åpningen og nye rutiner her

Kontakt

omvisninger@nasjonalmuseet.no

Arbeider dere med et bestemt tema? Mail og hør om vi kan tilby noe som passer til dere!