Halfdan B. Grieg, «Boligområde på Strimmelen i Bergen», 1959.
Foto: Jan Herman Reimers
  • Tid: 2 timer. Det er også mulig å få bare omvisning på 1 time
  • Klassetrinn: Fra 5. trinn og oppover. Formidlingstilbudet tilpasses alder
  • Fag: Samfunn, kunstfag, norsk, historie
  • Antall elever: 10
  • Sted: Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3

Send forespørsel om omvisning

Boligideer er Nasjonalmuseet – Arkitekturs faste utstilling. Gjennom modeller, tegninger og fotografier fra samlingen gir utstillingen innsikt i moderne norsk bolighistorie. I arkitekturverkstedet trer elevene inn i rollen som byplanleggere.

Hvordan har idealer om boligkvalitet endret seg fra tiden omkring 1920 til i dag? Utstillingen viser norske arkitekters utforsking av nye boformer og byplanideer i boligprosjekter. Hagebyer fra mellomkrigstiden og drabantbyutbyggingen etter andre verdenskrig står sentralt.

Hovedvekten ligger på sosial boligbygging; samtidig illustrerer eneboligprosjekter hvordan arkitekter eksperimenterte med nye ideer om hjemmets arkitektur.

Arkitekturverksted

Med byggesettet Byplansjefene er elevene selv byplanleggere. Byggesettet består av 700 hus i målestokk 1:200, utformet som tradisjonelle bygårder i forskjellige utgaver, offentlige bygninger som skoler, barnehager, sykehus og andre bygg som fabrikker og museer.

Elevene jobber i fire grupper og bygger hver sin bydel. Hvordan skal bydelen organiseres? Hva gjør bydelen til et godt sted for ulike befolkningsgrupper? Og hva gjør bydelen miljøvennlig? Disse og flere tema blir diskutert. Gjennom egen erfaring med å bo i by, studier i utstillingene, egen utprøving og diskusjon i atelieret, får elevene en dypere forståelse av byplan og arkitektur.