Foto: Annette Saugestad Helland
  • Nasjonalmuseet

Under naturuken, 4.–7. juni, har Urskogen Silva fokus på skrukketrollet, et lite flattrykt krepsdyr med syv par bein og to antenner.

Tap av biologisk mangfold er en stor trussel for livet på jorda. Nærmere 50 % av de truede artene i Norge lever i gammel eller urskogsnær skog. Hva kan vi gjøre for å ta bedre vare på mangfoldet i skogen?

Urskogen Silva er et interaktivt verksted hvor elevene inviteres inn i et univers som kan skape nysgjerrighet for både kunst og natur og hvor de kan bidra til å redde urskogen gjennom analoge og digitale verktøy. Før vi tar turen til Urskogen Silva, vil elevene få se norske landskapsmalerier fra 1840 til 1860-årene i samlingspresentasjonen og oppleve hvordan bildene kan være utgangspunkt for samtaler og tanker om natur og naturvern.

Hvis du har lyst til å supplere besøket med en ekte insektopplevelse, anbefaler vi Naturhistorisk museum og deres tilbud Småkryp i botanisk hage. Klassen kan besøke både Naturhistorisk museum, Nasjonalmuseet, eller bare ett av dem. Påmelding til de to museene skjer separat.

Naturuke 4.–7. juni i Nasjonalmuseet og Naturhistorisk museum

Klassetrinn: mellomtrinnet
Antall elever: maks 34
Fag: naturfag, kunst og håndverk, bruk av digitale og analoge verktøy, bærekraftig utvikling

Påmelding: forespørsel sendes til omvisninger@nasjonalmuseet.no