Foto: Guri Guri Henriksen
  • Nasjonalmuseet
  • 2 timer

Klassetrinn: Mellomtrinnet
Antall elever: Maks. 34
Fag: Naturfag, kunst og håndverk –bruk av digitale og analoge verktøy, bærekraftig utvikling

Påmelding

Forespørsel sendes til omvisninger@nasjonalmuseet.no etter 15. august.

Under besøket vil elevene få se kunstverk i samlingen og oppleve hvordan bildene kan være utgangspunkt for samtaler og tanker rundt natur og naturvern.

I urskogen Silva inviteres elevene inn i et univers som åpner opp for nysgjerrighet på både kunst og natur. Silva betyr skog på latinsk. Innenfor vitenskapen har alle planter, dyr og organismer både norske og latinske navn. 

Tap av biologisk mangfold er blant de største miljøtruslene i verden, men hva kan vi gjøre for å ta vare på livet på jorden? Under museumsbesøket får elevene oppleve hvordan kunstnere og forskere har arbeidet med skogen som tema og motiv gjennom tidene. Den magiske historien starter i utstillingen med malerkunsten og forsetter i urskogen Silva, digitale verkstedet. Barna blir med i en historie hvor de bidrar til å redde urskogen.