Foto: Guri Guri Henriksen
  • Nasjonalmuseet
  • 2 timer

Klassetrinn: mellomtrinnet
Antall elever: maks 34
Fag: naturfag, kunst og håndverk, bruk av digitale og analoge verktøy, bærekraftig utvikling

Påmelding

Forespørsel sendes til omvisninger@nasjonalmuseet.no etter 15. august.

Tap av biologisk mangfold er en stor trussel for livet på jorda. Nærmere 50 % av de truede artene i Norge lever i gammel eller urskogsnær skog. Hva kan vi gjøre for å ta bedre vare på mangfoldet i skogen?

Urskogen Silva er et interaktivt verksted hvor elevene inviteres inn i et univers som kan skape nysgjerrighet for både kunst og natur og hvor de kan bidra til å redde urskogen gjennom analoge og digitale verktøy. Før vi tar turen til urskogen Silva, vil elevene få se norske landskapsmalerier fra 1840 til 1860-årene i samlingspresentasjonen og oppleve hvordan bildene kan være utgangspunkt for samtaler og tanker om natur og naturvern.