Undervisning og omvisning for mellomtrinnet: Arkitekturvandring i Christiania