Undervisning og omvisning for mellomtrinnet: Kunst for en villa, en villa for kunst