Undervisning og omvisning for videregående skole: Arkitekturvandring i Christiania