Undervisning og omvisning for videregående skole: Byplanlegging og boligbygging