Undervisning og omvisning for videregående skole: Inn i arkitekturen