Eksperimenter med ulike teknikker i Nasjonalmuseets verksteder i formidlingstilbudet «Inn i bildet», hvor improvisasjon, skaperglede og refleksjon står i sentrum.

Formidlingstilbudet Inn i bildet er åpent for alle som ønsker å bli kjent med kunst på en annerledes, deltagende måte. Inn i bildet kan også være en ressurs for deg som er i en sårbar livsfase.

I verkstedene eksperimenterer du med ulike teknikker, veiledet av kunstnere eller "Teaching Artists".

  • Teaching Artist (TA) er en profesjonell kunstner som arbeider med kunst i utdanning eller i tilknytning til samfunnsorganisasjoner, i denne sammenheng ved Nasjonalmuseet.
Eksperimenter med ulike teknikker i Nasjonalmuseets verksteder.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland

Inn i bildet handler om intuitive valg av et «objekt», som her er et verk fra Nasjonalmuseet samling. Dette verket blir så utgangspunkt for videre bearbeidelse og refleksjon etter fastsatte rammer.

Metoden som brukes i Inn i bildet handler om den enkeltes forståelse og opplevelse av kunst.

Erfaringer viser at kunstverkstedet oppleves som meningsfylt og utviklende for deltagerne. Arbeidet kan påvirke din opplevelse av identitet.  

Praktisk info:

  • Maks 8 deltagere.
  • Programmet er tilpasset videregåendeelever og voksne.
  • Gratis tilbud.
  • Tilbudet foregår over seks ganger. Hvert gang varer i 2,5 timer.
  • Meld på din klasse, gruppe eller deg selv ved å kontakte oss.
Jobber ... Jobber ...

Spørsmål eller ønsker du å delta? Kontakt oss