Vi tilbyr kurs tilrettelagt spesielt for lærere.

Kursene kan være introduksjon til en utstilling eller ta utgangspunkt i våre faste samlinger. Her kan du få dybdekunnskap om kunst, arkitektur og design, og lære hvordan utstillingene kan brukes i undervisningen.

I vårt verksted vil dere få møte profesjonelle kunstnere. En del av kursene har praktisk innhold hvor du tester ut, lærer teknikker og får inspirasjon til hvordan din klasse kan arbeide kreativt. 

Er det en gruppe lærere fra deres skole som ønsker å bestille et kurs med en bestemt tematikk kontakt vårt omvisningskontor: omvisninger@nasjonalmuseet.no

Følg Nasjonalmuseet undervisning på Facebook

Meld deg på nyhetsbrev for lærere her

Lærertreff 22. september

I september arrangerer vi et treff for alle lærere i Nasjonalmuseet - Arkitektur! Her vil du få høre om programmet for høsten 2020 og våren 2021, og delta i en praktisk workshop med arkitekten Alf Howlid som tar utgangspunkt i formidlingskonseptet «INN I ARKITEKTUREN». Fokuset i workshopen er perspektivtegning, og du vil få utdelt en tavle til å tegne på.

Treffet er gratis, men fordi vi har servering, begrenset antall plasser og må ivareta smittevernhensyn, er påmeldingen strengt bindende.


Tirsdag, 22. september
Kl. 17.00–20.00
På Nasjonalmuseet – Arkitektur

Meld deg på her