Joar Nango, «Girjegumpi. Samisk arkitekturbibliotek», 2021 / Joar Nango «Girjegumpi. Sámi arkitetuvragirjerájus», 2021
Foto: / Govven: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

Tid: 45 minutter omvisning
• Klassetrinn: Vgs, ungdomskole og mellomtrinn. Programmet tilpasses alder.
Antall elever: Maks. 30
Sted: Oppmøte Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3
Fag: Demokrati og medborgerskap, Samfunnsfag, Kunst og håndverk,

For påmelding, ta kontakt med omvisninger@nasjonalmuseet.no

Girjegumpi – alt det du ikke visste at du vil vite om samisk arkitektur

Utstillingen viser et mangfold av medier, materialer og objekter satt sammen i helhetlig romopplevelse. Det er en sanselig og fortellende utstilling. Man kan bla i bøkene, ta på ting, kjenne på tekstilene og nyte lukten av sennegras og never.

Arkitekten og kunstneren Joar Nango har gjennom flere år samlet bøker og diverse annet materiale med relevans for urbefolkningskultur i sin alminnelighet og samisk arkitektur i særdeleshet. Som installasjon er utstillingen et kunstnerisk prosjekt i seg selv, men den er dessuten en plattform for undersøkelser og diskusjoner om temaet: Hva samisk arkitektur egentlig er, eller kan være?


Les mer om Girjegumpi her