Foto: Nasjonalmuseet
  • Tid: 2 timer
  • Klassetrinn: 5.–10. trinn. Programmet tilpasses alder
  • Antall elever: Maks. 30
  •  Sted: Oppmøte Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3
  •  Fag: Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Demokrati og medborgerskap
  •  Periode: Vår, sommer og høst

For påmelding, ta kontakt med omvisninger@nasjonalmuseet.no

Programmet består av 45 minutters vandring i Kvadraturen med fokus på byplanlegging og 45 minutter med praktisk byplanlegging i arkitekturverkstedet.

Området som i dag kalles Kvadraturen ble planlagt i 1624 av den dansk–norske kongen Christian 4. Elevene får høre om hvilke tanker og ideer som var grunnlaget for den fysiske utformingen av byen på 1600-tallet, og kan reflektere over hvordan området fungerer for dagens behov og prioriteringer.

Hva er en god by? I arkitekturverkstedet er elevene selv byplanleggere og jobber praktisk med byplanlegging og ulike problemstillinger. Med byggesettet «Byplansjefene», som består av 700 hus i målestokk 1:200, jobber elevene i grupper og planlegger og bygger en modell av hver sin bydel.

Er klassen på mer enn 15 elever deles den i to. En gruppe begynner med vandring og en med arkitekturverksted. Etter 45 minutter bytter gruppene aktivitet.

Kle dere etter været.

Byplansjefene. Veiledning for lærere