Foto: Nasjonalmuseet / Vidar Ibenfeldt

Klassetrinn: Mellomtrinnet og ungdomstrinnet

Antall elever: 30

Fag: Demokrati, medborgerskap, arkitetkur, samfunnsfag

Hvor ofte lytter du til byen?

I lydvandringen får elevene byens lyder og stemmer på øret, samtidig som de vandrer i gatene i Oslo sentrum. Underveis får de oppgaver, øvelser og utfordringer.

Ved hjelp av hodetelefoner følger elevene museets guider, med Oslos egen fortellerstemme og stemmene fra byens befolkning på øret. De får høre lyder fra byen, historier og utsagn om byen fra menneskene som bor i den. De får oppgaver som å stå bom stille eller forflytte seg på en spesiell måte. De må ta stilling til påstander som stemmene på øret kommer med.

Lydvandringen danner en ramme for individuelle opplevelser og refleksjoner, som vil bli kollektivt diskutert gjennom en samtale i etterkant av vandringen. Elevene aktiviseres til å ta stilling til spørsmål om Oslos arkitektur og byutvikling. Hvordan former og bygger vi byen vår? Målet er å øke bevisstheten rundt våre omgivelser, arkitektur og byutvikling.

Lydvandringen er produsert i forbindelse med Oslo Arkitekturtriennale 2019. Triennalen søker etter urbane og arkitektoniske løsninger hvor livskvalitet og miljø settes foran økonomisk vekst. Måten Oslo er utformet på påvirker våre liv og opplevelser av byen, og våre handlinger påvirker byen.

Lydvandringen er laget av kunstnergruppa zURBS, ved Cecilie Sachs Olsen, byforsker og kunstner, og Nina Lund Westerdal, kunstner og er et samarbeid mellom DKS Oslo, Nasjonalmuseet og Oslo Arkitekturtriennale.