flokk med ungdommer på kunstnernes hus
Foto: Jan Khür
  • 11. mai–4. juni 2021
  • Kunstnernes Hus

Skoleklasser er velkomne til å delta i et tankevekkende samtaleverksted og dialogbaserte omvisninger i Rites of Passage, en utstilling med utgangspunkt i Nasjonalmuseets kunstsamling, presentert på Kunstnernes Hus.

Klassetrinn: 8.–10. klasse + VG1-3
Hvor: Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, Oslo
Når: Tirsdag-fredag klokken 9-16
Omvisninger: kl. 9 og 12.
Varighet: 90 minutter (Forbehold om endringer grunnet smittevernreguleringer)

Send forespørsel om omvisning til omvisninger@nasjonalmuseet.no.

For eventuelle spørsmål vedrørende innhold, kontakt Kunstnernes Hus/Nina: 97697085 mandag - fredag 9-17

Om formidlingen

Blant en rikholdig samling kunst, på tvers av epoker, uttrykk og teknikker får elevene i oppgave å sette ord og bilde på tiden vi har foran oss. Overgangen fra pandemi til normaltilstand, hvordan ser den ut?

Etter samtaleverkstedet blir elevene introdusert for utvalgte verk i dialog med våre kunnskapsrike omvisere. Da ser vi på overganger og forbindelser mellom ulike utrykk og teknikker i kunsthistorien.

Hva lærer elevene?

Elevene får øvelse i å tenke abstrakt og fortelle om egne observasjoner og opplevelser i møte med kunst. De skal jobbe i små grupper der de samarbeider og begrunner sine valg gjennom saklig argumentasjon og muntlig presentasjon. Gjennom dette får de sette ord på og reflektere over estetiske opplevelser, og i en tid preget av uro, anledning til å snakke om fantasier, drømmer og håp for fremtiden på et uforpliktende og mellommenneskelig nivå. Med dette møter oppgaven det tverrfaglige og overordnede temaet i læreplanen, folkehelse og livsmestring.

Her kan du lese mer om utstillingen Rites of Passage.