• Byvandring
  • 1 time
  • Tid: 1 time
  • Klassetrinn: Videregående
  • Antall elever: Maks. 30
  • Sted: Oppmøte Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3
  • Fag: Samfunnsfag/historie og kunst & håndverk
  • Periode: Vår, sommer og høst

Påmelding

Forespørsel sendes til omvisninger@nasjonalmuseet.no

Da Oslo var en provinsby i det dansk-norske riket

Christian 4. (1577–1648), konge i Danmark-Norge fra 1588 til 1648, grunnla byen Christiania i 1624 etter renessansens idealer om geometrisk orden, og sporene etter dansketiden er fremdeles tydelige. De bevarte strukturene og bygningene fra den snart 400 år lange historien gjør området, som i dag kalles Kvadraturen, til en fantastisk historiebok.

Omvisning

Elevene finner eksempler på hvordan greske og romerske arkitekturuttrykk fra antikken har påvirket arkitekturen i Christiania.

De jakter på fysiske spor fra dansketiden og ser at området skiller seg ut både på kartet og i terrenget med sine rette og brede gater. Elevene reflekterer over renessansens idealer i forhold til idealer i vår tid. De lærer om hvordan folk levde i Christiania på 1600-tallet og får høre om ildebranner, kriger, avstraffelsesmetoder, koleraepidemier og pikante intriger byens borgere imellom.

Kle dere etter vær og årstid.