Rom 21 - Valgurner
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg
  • Nasjonalmuseet

Hvordan påvirker design oss?

I skoleopplegget «Design, identitet og demokrati» kommer elevene tett på utvalgte verk fra kunst- og designhistorien. Gjennom åpne og uventede spørsmål og øvelser, reflekterer gruppen rundt begreper som demokrati og medborgerskap, og får verktøy til å diskutere blant annet hvordan design kan representere makt, og hvordan den kan fortelle noe om identitet. Opplegget er organisert som et samtaleverksted. I denne runden i museet er målet at hver elev blir aktiv ut fra sitt ståsted, og inngangen til temaet har lav terskel og skal være morsomt for alle. 

Klassetrinn: Ungdomsskolen og videregående skole

Antall elever: En skoleklasse (deles i to på museet)

Fag: Norsk, KRLE, samfunnsfag, kunst og håndverk, historie, mediesamfunnet, historie og filosofi, politikk og menneskerettigheter, religion og etikk, kunst og visuelle virkemidler, antikkens kultur, rettslære, politikk og menneskerettigheter, samisk historie og samfunn, design og bærekraft og en rekke andre valgfag.

Forespørsel sendes til omvisninger@nasjonalmuseet.no