Utstillingen «Bevegelser i betong. Arkitekten Erling Viksjø og kunstnerne» tar for seg forholdet mellom arkitektur og kunst.

I omvisningen får du høre om arkitekten Erling Viksjø. Han var kunstinteressert og malte også selv. Våren 1955 dro han til Spania. Her traff han kunstnerne Inger Sitter og Carl Nesjar. Viksjø fikk stor respekt for deres arbeid. Det førte til at han fikk han øynene opp for mulighetene som lå i samarbeidet mellom kunst og arkitektur.  

Ved bruk av filosofiske samtaler skal elevene tenke selv, forstå, kommunisere, lytte og dele sine erfaringer om arkitektur og kunst. Hvordan spiller disse sammen?

Filosofisk samtaleverksted

Samtalen har stått sentralt i filosofien siden antikken, som en måte å tenke, samarbeide og undervise på. Sentralt i den filosofiske samtalen er deltakelse, flerstemmighet og refleksjon. Deltakelse er en forutsetning for flerstemmighet og utviklingen av demokratisk medborgerskap.

I filosofiske samtaler er det ikke ett riktig svar. Det at vi ikke vet noe sikkert gjør at elevene kan prøve ut og utforske nye ideer i samarbeid med de andre elevene. De andre elevene lytter og bygger videre på det som blir sagt ved å ta stilling til påstander og begrunne egne synspunkter.

Uansett bakgrunn og kompetanse, vokabular og selvtillit, skal elevene selv sette ord på hva de opplever i museet. Elevene opplever at deres individuelle erfaringer og tolkninger kommer til nytte for fellesskapets utvidete forståelse av kunstverkene.

Klassetrinn: Fra 5. trinn og oppover

Fag: Norsk, kunst og håndverk, samfunnsfag, historie, religion og etikk, mediekunnskap

Antall elever: 30. Klassen deles i to, maks 15 elever i hver gruppe.

Se lærerveilendingen for «Bevegelser i betong. Arkitekten Erling Viksjø og kunstnerne» her