Laure Prouvost, «Airplane teapot chandelier», 2019. (Murano glass, 30 x 108 x 112 cm approx.11 3/4 x 42 1/2 x 44 in approx.) © Laure Prouvost; Courtesy of Lisson Gallery
  • 3. november 2022–12. februar 2023
  • Nasjonalmuseet – Lyshallen
  • 2 timer

I utstillingen til kunstneren Laure Prouvost, som åpner 3. november 2022, befinner vi oss over skyene i et flytende landskap med svevende fugler og skulpturer som danser vektløst i rommet. Det er et gåtefullt landskap, full av kontraster der den globale oppvarmingen har satt sine spor. Du finner sildrende fontener, lys og farge, men også grotter og mørke tunneler som fører oss inn blant klipper dekket av tåke. Utstillingen stiller spørsmål om aktuelle temaer som berører natur, klima og miljø.

Elevene får utdelt hver sin skisseblokk, som de tar med seg i utstillingen. Mens de går rundt i utstillingen tar de notater og leter etter ord som beskriver hva de ser eller assosiasjoner de får underveis. Kanskje tegner de noe de blir inspirert av eller noe de ikke kan sette ord på.

Etterpå samles vi i verkstedet. Vi bruker notatene våre som utgangspunkt for en visuell utforskning og samtale om utstillingen og det som berører oss i en turbulent verden.

Tid: 2 timer.
Sted: Lyshallen 2 & 3 og verksted A, B eller C.
Antall elever: maks 30.
Fag: Norsk, Engelsk, Naturfag, Samfunnsfag, Kunst og håndverk.
Bestilling: Kommer i november.