Ungdommer studerer Erik Werenskiolds tegninger i utstillingen «Mitt liv! Mitt valg?»
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg
  • Nasjonalmuseet

Utstillingen Mitt liv! Mitt valg? viser et utvalg av Erik Werenskiolds tegninger til Jonas Lies roman «Familien på Gilje» sammen med nye verk av to norske samtidskunstnerne: Hanne Lydia Opøien Figenschou og Gelawesh Waledkhani.   

Både Lie og Werenskiold ønsket å sette søkelys på kvinners stilling i samfunnet, og bokas tema er de unges frihet eller manglende frihet til å velge sin egen framtid. Selv om fortellingen i boka er satt nesten 200 år tilbake i tid til den fiktive gården Gilje i 1840-årenes Valdres, er flere av problemstillingene i boka aktuelle også i dag. Waledkhani og Opøien Figenschou har gjennom sine verk, og basert på sine livserfaringer, trukket paralleller til dagens samfunn. De bruker tegning som ytring og viser, som Werenskiold og Lie, hvordan kunsten kan være politisk.  

Etter en runde i utstillingene der elevene får et innblikk i de ulike verkene og vi sammen reflekterer omkring utstillingens tematikk, får de gjøre en praktisk oppgave i verkstedet. Hver elev får sette sammen og sy sin egen skissebok som de kan ta med seg hjem.

Ulike stemmer om tematikken i utstillingen

Audioguide om Familien på Gilje

Klassetrinn: Ungdomsskolen og videregående skole 

Antall elever: En skoleklasse  

Sted: Vestibylen i Nasjonalmuseet 

Varighet: 90 min 

Fag: Norsk, samfunnsfag, historie, sosiologi, politikk og menneskerettigheter, kunst og visuelle virkemidler 

Periode: Fra uke 1 2024 

Forespørsel sendes til omvisning@nasjonalmuseet.no