En båt med bundadskledde, feststemte mennesker i forgrunnen, en kirke og fjord med fjell i bakgrunnen
Hans Gude, Adolph Tidemand, Brudeferd i Hardanger, 1848.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Utlån er en viktig del av Nasjonalmuseets formidling av kunst, arkitektur og design. Vi behandler hvert år mange søknader fra museer og statlige institusjoner i inn, - og utland.

Vi skiller mellom såkalte korttidsutlån til temporære utstillinger og langtidsutlån til faste utstillinger og utsmykning av offentlige bygg. Vi forsøker så langt det er mulig å etterkomme ønskene, og alle søknadene blir behandlet av museets utlånskomite. Det holdes åtte utlånsmøter hvert år.

For at vi skal kunne vurdere en lånesøknad, må den inneholde:

  • Eksakte datoer for utstillingsperioden
  • Utstillingstittel
  • Beskrivelse av utstillingskonseptet og begrunnelse for lån av de ønskede verkene
  • Oversikt over ønskede kunstverk med kunstnernavn, tittel, år og inventarnummer
  • Fasilitetsrapport som dokumenterer sikkerhet og klimaforhold på visningsstedet

Mal for fasilitetsrapport kan lastes ned her

Søknadene vurderes primært ut fra verkenes tilstand, vår kapasitet og visningsstedets klima og sikkerhet.

Søknadsfristen for norske lånesøkere er 6 måneder før utstillingsåpning. Søknaden sendes til: saksarkiv@nasjonalmuseet.no

Låntaker er ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med lånet, som forsikring, leie av klimakasser, transport av kunstverk og kurerutgifter. I noen tilfeller kan det bli aktuelt å fakturere for konserveringskostnader.