Utenriksdepartementet, 

Utsmykning: Ambassaden i Paris
07.01.2014 – 07.01.2019

Balke, Peder, Fyrtårnet, 1845. Deponi Maleri NG.M.02324. 


Eidsvollsbygningen

 Erstatningsverk
10.01.2014–19.01.2014:

Tocqué, Louis, Louis-Antoine Crozat, baron de Thiers. Utlån Maleri NG.M.02163   


Nordnorsk Kunstmuseum

Utstilling: Stilleben i bevegelse
11.01.2014–25.05.2014

Harms, Anton Friedrich, Døde fugler, 1735. Utlån Maleri NG.M.00001
Lelienbergh, Cornelis, Dødt vilt, Antagelig slutten av 1600-tallet. Utlån Maleri NG.M.00120
Bøe, Frants, Stilleben med døde fugler, 1857. Utlån Maleri NG.M.00210 


Nordnorsk Kunstmuseum

Utstilling: Sami stories
10.05.2014–23.08.2014

Jåks, Iver Iversen, Enorm - hva?, 1992. Utlån Skulptur MS-03604-1993


Nordnorsk Kunstmuseum

Utstilling: Peder Balke: Visjon og revolusjon. Vises deretter i National Gallery, London. Se egen post.
14.06.2014–12.10.2014

Balke, Peder, Dresden i måneskinn, 1851. Utlån Maleri NG.M.01795
Balke, Peder, Kystlandskap med vrak, antagelig 1860-tallet. Utlån Maleri NG.M.00379
Balke, Peder, Stetind med bjerk, 1864. Utlån Maleri NG.M.04471
Balke, Peder, Fra Nordkapp, antagelig 1840. Utlån Maleri NG.M.04152
Balke, Peder, Nordlys over klippekyst, ca. 1870. Utlån Maleri NG.M.01323


Stortinget

Utsmykning: Stortinget
22.01.2014–22.01.2019

Gløersen, Jacob, Fra en gård ved Lysaker, 1892. Deponi Maleri NG.M.00420
Holmboe, Thorolf, Gamle piletrær ved Akerselven, 1907. Deponi Maleri NG.M.00715
Sandberg, Einar, Glennehaven, Borre, 1919. Deponi Maleri NG.M.01874
Borgen, Fredrik, Høstvæte, Hov i Øyer, Gudbrandsdalen, 1895. Deponi Maleri NG.M.00532
Dahl, Johan Christian, Labrofossens øvre fall, 1855-1856. Deponi Maleri NG.M.01091
Thygesen, Rudolph, Sommer, 1907. Deponi Maleri NG.M.01017
Jensen, Axel  P., Strandfogdens hage, 1931. Deponi Maleri NG.M.01660 


KUMU Art Museum, Art Museum of Estonia

Vandreutstilling: Electromagnetic - Modern Art in Northern Europe 1918 - 31
24.01.2014–18.05.2014

Wankel, Charlotte, Gutt med agurkranke, 1930. Utlån Maleri NG.M.01764
Wankel, Charlotte, Komposisjon, Antagelig 1927. Utlån Maleri NG.M.03126
Hellesen, Thorvald, Maleri, 1920. Utlån Maleri NG.M.03379
Keyser, Ragnhild, Rustning, Antagelig 1926. Utlån Maleri NG.M.03145


Punkt Ø, Galleri F15 og Momentum Kunsthall

Utstilling: John David Nielsen
01.02.2014–30.03.2014

Nielsen, John David, Dame og speil II, 1984. Utlån Maleri MS-01715-1988
Nielsen, John David, Et fint menneske, Antagelig 1977. Utlån Maleri MS-00344-1988
Nielsen, John David, Figurer i interiør, Ca. 1980. Utlån Maleri MS-01729-1988
Nielsen, John David, Interiør med bilde, 1977. Utlån Maleri 02679-1988
Nielsen, John David, Tre figurer, 1980. Utlån Maleri MS-02680-1988


Museo Thyssen-Bornemisza

Utstilling: Cézanne. Site/Non-Site
04.02.2014–11.05.2014

Cézanne, Paul, Landskap ved Melun, Ca. 1879. Utlån Maleri NG.M.01168


Ordrupgaardsamlingen

Vandreutstilling: Van Gogh, Gauguin, Bernard...Friction of Ideas
06.02.2014–22.06.2014

Gauguin, Paul, Blomsterkurv, 1884. Utlån Maleri NG.M.00770
Gauguin, Paul, Fru Mette Gauguin, 1884. Utlån Maleri NG.M.00771


Kunstforeningen GL Strand

Utstilling: Christian Krohg - tiden omkring Kristiania-bohemen
07.02.2014–01.06.2014

Krohg, Christian, Aften på "Løkken", 1889. Utlån Maleri NG.M.04412
Krohg, Christian, Albertine, 1917. Utlån Maleri NG.M.01222
Krohg, Oda, En abonnent på Aftenposten, 1887. Utlån Maleri NG.M.04318
Krohg, Christian, Interiør fra Brøndums Hotel, Skagen, med kunstnere, 1888. Utlån Maleri NG.M.04385
Krohg, Christian, Jossa, 1886. Utlån Maleri NG.M.03053
Krohg, Christian, Maleren Frits Thaulow, 1881. Utlån Maleri NG.M.01235d
Krohg, Christian, Maleren Gerhard Munthe, 1885. Utlån Maleri NG.M.01555
Krohg, Christian, Marie Krohg, kunstnerens tante, antagelig 1889. Utlån Maleri NG.M.00421
Krohg, Christian, Nordenvind, 1887. Utlån Maleri NG.M.01594
Krohg, Christian, Selvportrett, 1883. Utlån Maleri NG.M.04220
Krohg, Christian, Sigurd Bødtker, antagelig 1902. Utlån Maleri NG.M.01932
Krohg, Christian, Statsminister Johan Sverdrup, uten år. Utlån Maleri NG.M.01820
Krohg, Christian, Trett, 1885. Utlån Maleri NG.M.03052


Stavanger kunstmuseum ved MUST Museum Stavanger AS

Utstilling: Ole Nesvik 
07.02.2014–21.04.2014

Nesvik, Ole, Det frie roms dragning, 15. mars 1968. Utlån Maleri MS-00496-1988
Nesvik, Ole, Strandbilde med staffeli og påfugl og gyldne mål, 14. april 1980. Utlån Grafikk NG.K&H.1985.0037
Nesvik, Ole, Vindu i sky, 1974. Utlån Maleri MS-02675-1988


Museum Wiesbaden

Vandreutstilling: The Jawlensky Horizon. Alexej von Jawlensky in the Reflection of his Encounters from 1900 to 1914 
14.02.2014–01.06.2014

Munch, Edvard, Aase Nørregaard, 1899. Utlån Maleri NG.M.01793


Montclair Art Museum, New Jersey

Utstilling: New Jersey Earthworks 
15.02.2014–22.06.2014

Smithson, Robert, Monuments of Passaic, 1967. Utlån Fotografi MS-03938-1997

Norsk Folkemuseum

Langtidsutlån til Ibsen-museets utstilling
30.04.2014–30.04.2017

Elkington & Co Ltd, Punsjebolle, 1898. Deponi OK-07470


Galleri K

Utstilling
Johannes Vinjum. Minneutstilling
08.05.2014–16.06.2014

Vinjum, Johannes, Liten studie, 1966. Utlån Maleri MS-02431-1992


Regjeringens representasjonsanlegg

Utsmykning: Statsministerboligen
21.05.2014–21.05.2019

Eckersberg, Johan Fredrik, Fra Jotunheimen, 1866. Deponi Maleri NG.M.00233
Ekeland, Arne, Lasterampen, 1962. Deponi Maleri NG.M.04128
Breivik, Bård, Partitur for en lengre samtale, 1985–2005. Deponi Skulptur NMK.2005.0553
Breivik, Bård, Partitur for en lengre samtale, 1985. Deponi Skulptur NMK.2005.0550
Breivik, Bård, Partitur for en lengre samtale, 2005. Deponi Skulptur NMK.2005.0547
Breivik, Bård, Partitur for en lengre samtale, 2003. Deponi Skulptur NMK.2005.0544
Breivik, Bård, Partitur for en lengre samtale, 1995. Deponi Skulptur NMK.2005.0542
Astrup, Nikolai, Stabbur i Jølster, malt før 1905. Deponi Maleri NG.M.00664
Kleiva, Per, Vestland, Antagelig 1987. Deponi Maleri MS-00295-1988


Henie-Onstad Kunstsenter

Utstilling: Bauhaus på norsk
22.05.2014–31.08.2014

Prytz, Jacob Tostrup, Servise, 1930-tallet. Utlån NMK.2010.0090
Josef Kussius, ca. 1936. Utlån Lenestol NMK.2004.0365
Graverens teglverk, Grimsrud, Ragnar, 1928. Utlån Fat OK-10223
Bredendieck, Hin, Körting & Mathiesen AG, Brandt, Marianne, Staatliches Bauhaus in Weimar, 1929. Leselampe OK-2003-0217
J. Tostrup, Visund, Hanna, Tekanne, 1931. OK-10431


KODE Kunstmuseene i Bergen

Utstilling: Bård Breivik - HISTORY
23.05.2014–21.09.2014

Breivik, Bård, Grønn plate med svart midt, 1981 Ant. Utlån Skulptur MS-00366-1988
Breivik, Bård, I: Myk svingning, Pløyet jord., III: Klar funksjon, II: Hard egg, 1979. Utlån Skulptur MS-03007-1988
Breivik, Bård, Organisk konstruksjon, 1982. Utlån Skulptur MS-03671-1994
Breivik, Bård, Støpejernskulptur, 1984. Utlån Skulptur MS-03009-1988
Breivik, Bård, Svart som natten, 1981. Utlån Skulptur MS-03008-1988
Breivik, Bård, Uten tittel, 1982. Utlån Skulptur MS-03670-1994
Breivik, Bård, History I, 1972. Utlån Skulptur MS-04675-2003
Breivik, Bård, History II, 1972. Utlån Skulptur MS-04676-2003
Breivik, Bård, One Week in Beijing, Støpt 2001-2003 Ant. Utlån Skulptur MS-04678-2003


KODE Kunstmuseene i Bergen

Utstilling: Nålens øye - Brodert kunst
10.10.2014–04.01.2015

Bull, Emma Louise [fru], 1872. Utlån Ovnskjerm OK-1963-0087
Sture, Lars, 1999. Utlån Bord OK-2001-0222
Echoldt, Haagine [fru], 1821. Utlån Navneduk OK-11659
Raustein, John Kåre, 2002. Utlån Dekorativ tekstil OK-2002-0040
Ukjent barn, jente, 1806. Utlån Navneduk OK-04214
Boel, Maria Aagaard, Merian, Matthäus, 1796. Utlån Navneduk OK-1963-0097
Draper, Elizabeth, 1830. Utlån Broderi OK-1963-0149
Thuesen, Ellen Cecilie, Piranesi, Giovanni Battista, 1838. Utlån Broderi OK-08224
Antonsen, Gunvor Nervold, Conciliatory I (Forsonende jeg), 2005. Utlån Dekorativ tekstil NMK.2005.0627
Palmstrøm, Sidseln 2007. Utlån Installasjon NMK.2008.0627
Ukjent, Ukjent, Mellom 1682 og 1703 (broderi) / Første halvdel av 1600-tallet (silkedamask). Utlån Broderi OK-06028
Uhlfeldt, Christina, mellom 1630 og 1669. Utlån Broderi OK-dep-00024
Juel, Helene Margrethe, 1840-tallet. Utlån Broderi OK-15296
Fornes, Kristine, Furu, furu, gran og gran, 2011. Utlån Dekorativ tekstil NMK.2011.0315
Rasmussen, Hans Hamid, Hemmelige samtaler i sentrum av Alger by, 2005. Utlån Dekorativ tekstil NMK.2011.0258
Øyen, Synnøve, Hjemlige hager 3, 2012. Utlån Dekorativ tekstil NMK.2013.0141

Haugar Vestfold Kunstmuseum

Utstilling: Kongelige portretter - det norske monarkiet i kunsten 1814-2014
24.05.2014–28.09.2014

Krohg, Per, 1959. Utlån Maleri NMK.2013.0362
Aas, Nils, Kong Haakon VII, dronning Maud og monumentet, 1970. Utlån Tegning NG.K&H.1973.0098
Budal, Hans Johnsen, Kong Karl IV, 1872-1875 Ant. Utlån Skulptur NG.S.00130
Aas, Nils, Kongemonumentet, 1969. Utlån Tegning
Aas, Nils, Kongen, 1972 Ant. Utlån Skulptur MS-03303-1988
Aas, Nils, Kongens hode, 1968. Utlån Tegning 
Warhol, Andy, Portrett av Kronprinsesse Sonja, 1982. Utlån Maleri MS-02994-1988
Aas, Nils, The King and I, mellom 1967 og 1971. Utlån Tegning NG.K&H.1997.1284


Haugar Vestfold Kunstmuseum

Depositum
29.09.2014–06.02.2017

Warhol, Andy, Portrett av Kronprinsesse Sonja, 1982. Deponi Maleri MS-02994-1988


Blaafarveverket

Utstilling: Theodor Kittelsen
24.05.2014–21.09.2014

Kittelsen, Theodor, "Haa va detta for noko?", 1905. Utlån Tegning NG.K&H.B.00073
 Kittelsen, Theodor, Fra Digermulen i Raftsund, Lofoten, Antagelig 1888. Utlån Tegning Illustrasjon i "Fra Lofoten I", 1890, NG.K&H.B.00268
Kittelsen, Theodor, Huldra, 1891-1892. Utlån Tegning Illustrasjon til "Troldskab", Kristiania 1892, NG.K&H.B.06921
Kittelsen, Theodor, Pesta farer landet rundt, 1904. Utlån Tegning NG.K&H.B.00061
Kittelsen, Theodor, Streik, 1879. Utlån Maleri NG.M.02136
Kittelsen, Theodor, De syv søstre, Antagelig 1888. Utlån Tegning Til Fra Lofoten II, Jacob Dybwads Forlag, Kristiania 1891, NG.K&H.B.00147
Kittelsen, Theodor, Hun farer landet rundt, 1900. Utlån Tegning Illustrasjon til Svartedauen NMK.2011.0193
Kittelsen, Theodor, Skogtroll,  før 1892. Utlån Tegning Illustrasjon til "Troldskab", Kristiania 1892. NG.K&H.B.06912


 Palazzo Pitti, Galleria Palatina

Utstilling: Pittore Singolarissimo 
27.05.2014–04.09.2014

Ligozzi, Jacopo, Roncalli, Cristoforo, Ligorio, Pirro, Allegori over forfengeligheten, Ca. 1630. Utlån Tegning NG.K&H.B.15303


Göteborgs Konstmuseum

Utstilling: Vanessa Baird
28.05.2014–31.08.2014

Baird, Vanessa, Uten tittel, 2009. Utlån Tegning NMK.2010.0168
28.05.2014–31.08.2014 Göteborgs Konstmuseum Utstilling: Vanessa Baird Utlån Tegning Uten tittel NMK.2010.0170 Baird, Vanessa (2009)
28.05.2014–31.08.2014 Göteborgs Konstmuseum Utstilling: Vanessa Baird Utlån Tegning Uten tittel NMK.2010.0169 Baird, Vanessa (2009)


Göteborgs Konstmuseum

Utstilling: Skräckromantikens Landskap – Från Marcus Larsson til Goth
20.09.2014–26.01.2015

Baade, Knud, "Fortuna", 1870. Utlån Maleri NG.M.00243
Larson, Simon Marcus, Opprørt hav i måneskinn med fyrtårn, 1859. Utlån Maleri NG.M.04431
Hertervig, Lars, Sommerlandskap i tordenvær, 1856. Utlån Maleri NG.M.01339
Cappelen, August, Utdøende urskog, 1852. Utlån Maleri NG.M.00200


Göteborgs Konstmuseum

Vandreutstilling: The Jawlensky Horizon. Alexej von Jawlensky in the Reflection of his Encounters from 1900 to 1914
19.07.2014–19.10.2014

Gauguin, Paul, Blomsterkurv, 1884. Utlån Maleri NG.M.00770
Gauguin, Paul, Fru Mette Gauguin, 1884. Utlån Maleri NG.M.00771


Vigeland-museet

Utstilling: Arnold Haukeland
06.06.2014–31.08.2014

Haukeland, Arnold, Atomidol, 1960. Utlån Skulptur MS-03154-1988
Haukeland, Arnold, Islandsk kvinne, 1948. Utlån Skulptur MS-03046-1988


Østfoldmuseene avd. Folkenborg i Mysen

Utstilling: Kulturlandskap i Østfold gjennom 200 år
08.06.2014–08.09.2014

Fearnley, Thomas, Fra Brekke bruk, 1. august 1840. Utlån Tegning NG.K&H.A.03458


Kulturhuset Stadsteatern

Utstilling: Kjartan Slettemark. Konsten att vara konst
14.06.2014–15.09.2014

Slettemark, Kjartan, 1979. Utlån Fotografi NMK.2007.8870
Slettemark, Kjartan, Symfoni Realista, I,II och III, 1967-1968. Utlån Film NMK.2013.0370
Slettemark, Kjartan, Video Voodoo, 1982. Utlån Video NMK.2013.0371
Slettemark, Kjartan, Kriminalvården (fra serien Nixon-emaljer), 1973–1974. Utlån Maleri MS-02792-1988
Slettemark, Kjartan, Det måste löna sig att motarbeta (fra serien Nixon-emaljer), 1973–1974. Utlån Maleri MS-02793-1988
Slettemark, Kjartan, Kjartans psykiska ohälsa, 1969. Utlån Film NMK.2013.0372
Slettemark, Kjartan, Lektion i konsten att falla, 1968. Utlån Film NMK.2013.0373
Slettemark, Kjartan, Polisväxten, 1969. Utlån Film NMK.2013.0374
Slettemark, Kjartan, 4:an, 1966. Utlån Materialbilde MS-04280-1999
Slettemark, Kjartan, Av rapport fra Vietnam. Barn overskylles av brennende napalm. Deres hud brennes til svarte sår og de dør, 1965. Utlån Maleri MS-02788-1988
Slettemark, Kjartan, Multi (fra serien Nixon-emaljer), 1973–1974. Utlån Maleri MS-02791-1988
Slettemark, Kjartan, Normal (fra serien Nixon-emaljer), 1973–1974. Utlån Maleri MS-02790-1988
Slettemark, Kjartan, Oslo, 1979. Utlån Fotografi NMK.2007.8871
Slettemark, Kjartan, Osloborgere, 1965. Utlån Assemblage MS-03868-1996
Slettemark, Kjartan, Lyndon B Johnson, ca 1966-68. Utlån Skulptur NMK.2013.0368
Slettemark, Kjartan, Nixon Visions, 1971. Utlån Collage MS-03553-1993
Esselius, Hans, Slettemark, Kjartan, Nixon-Visions, 1972. Utlån Film NMK.2013.0369


Kunsthalle Emden

Vandreutstilling: The Jawlensky Horizon. Alexej von Jawlensky in the Reflection of his Encounters from 1900 to 1914
21.06.2014–19.10.2014

Munch, Edvard, Aase Nørregaard, 1899. Utlån Maleri NG.M.01793 


Telemarksgalleriet

Utstilling: Flukten fra Telemark. Telemark i norsk kunsthistorie
01.09.2014–23.11.2014

Winge, Sigurd, Adam og Eva flykter fra Telemark, 1942. Utlån Materialbilde NG.M.03205
Egedius, Halfdan, Lørdagskveld, Telemark, 1893. Utlån Maleri NG.M.00515
Skredsvig, Christian, Vinjes barndomshjem Plassen i Telemark, 1887. Utlån Maleri NG.M.00335


Didrichsen Konstmuseum

Utstilling: Edvard Munch - Livets Dans
05.09.2014–01.02.2015

Munch, Edvard, Månenatt ved middelhavet, ENG anvendt Moonlight by the Mediterranean, 1891. Utlån Maleri NG.M.00842
Munch, Edvard, På verandaen, 1902. Utlån Maleri NG.M.00810


Fondation Beyeler

Utstilling: Gustave Courbet
07.09.2014–18.01.2015

Courbet, Gustave, På kanten av stupet, ca. 1844. Utlån Maleri NG.M.02169


Øregaard Museum

Utstilling:  Martinus Rørbye - Det nære & det fjerne
12.09.2014–10.05.2015

Rørbye, Martinus, Fra Telemark, 1830. Utlån Maleri NG.M.03683


BOZAR Brussels

Vandreutstilling: Rubens and His Legacy
25.09.2014–04.01.2015

Rubens, Peter Paul, Ukjent kunstner, flamsk, Castor og Pollux røver Levkippos' døtre, begynnelsen av 1600-tallet. Utlån Maleri NG.M.01394
Manet, Édouard, Overrasket nymfe, ca. 1860. Utlån Maleri NG.M.01182
Delacroix, Eugène, Pietà, 1850. Utlån Maleri NG.M.01179


Museum Folkwang

Utstilling: Japanese inspirations - Monet, Gauguin, van Gogh…
27.09.2014–01.02.2015

Degas, Edgar, Morgentoalett, mellom 1892 og 1895. Utlån Maleri NG.M.01292

Lentos Kunstmuseum Linz

Utstilling: Pure Water
03.10.2014–15.02.2015

Smithson, Robert, Monuments of Passaic, 1967. Utlån Fotografi MS-03938-1997


Liljevalchs Konsthall

Utstilling: Vera Nilsson (1888-1979)
04.10.2014–06.01.2015

Nilsson, Vera, Barn aker kjelke, Amager II, 1910-tallet. Utlån Maleri NG.M.02975
Nilsson, Vera, Negerhode, 1949. Utlån Maleri NG.M.02317
Nilsson, Vera, Pike i gul kjole, uten år. Utlån Maleri NG.M.02976


Musée d'Orsay

Utstilling: Attaquer le soleil. Homage av marquis de Sade
13.10.2014–25.01.2015

Munch, Edvard, Møte i verdensrommet, 1898-1899 (plate). Utlån Grafikk NG.K&H.A.19103


Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst

Utstilling: Marianne Heske
28.10.2014–20.02.2015

Tidemand, Adolph, Fra Gudvangen, 05.08.1843. Utlån Maleri NG.M.00302-064


Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid

Utstilling: Un saber realmente útil (Really useful knowledge)
28.10.2014–23.02.2015

Ryggen, Hannah, Gru. Fra borgerkrigen i Spania, 1936. Utlån Tekstil NG.M.03400
Ryggen, Hannah, Hitlerteppet, 1936. Utlån Tekstil NG.M.04226
Ryggen, Hannah, Spania, 1938. Utlån Tekstil OK-11005


The Fryderyk Chopin Museum at the Fryderyk Chopin Institute

Utstilling: From Romantic Search for National and Cultural Identity to Modernist Reevaluations - Chopin - Tellefsen - Grieg / Przybyszewski - Wiess - Munch 
01.11.2014–22.02.2015

Baade, Knud, Borgund stavkirke i Lærdal, 1833. Utlån Maleri NG.M.02643
Tidemand, Adolph, Ukjent litograf, Gude, Hans, En brudeferd til vanns, utgitt 1854. Utlån Grafikk NMK.2005.0373
Tidemand, Adolph, Ukjent litograf, Et brudefølge, utgitt 1854. Utlån Grafikk NMK.2005.0363
Egedius, Halfdan, Spill og dans. Studie, 1896. Utlån Maleri NG.M.00764
Scheuren, Caspar Johann Nepomuk, Ukjent litograf, Tittelblad i Norske Folkelivsbilleder, utgitt 1854. Utlån Grafikk NMK.2005.0362
Baade, Knud, Urnes stavkirke i Sogn, 1832. Utlån Maleri NG.M.02642


Nesch-museet

Utstilling: Rolf Nesch og den frie scenekunsten
03.11.2014–31.12.2014

Nesch, Rolf, Ada Hjersing (Ørvig) som jomfru Jahr, 1947. Utlån Tegning NG.K&H.1997.0012
Nesch, Rolf, Amund Rydland, Uten år. Utlån Tegning NG.K&H.1997.0026
Nesch, Rolf, Amund Rydland som kapellanen, 1947. Utlån Tegning K&H.1997.0019
Nesch, Rolf, Elisabeth Bang som Toralfa, 1947. Utlån Tegning NG.K&H.1997.0016
Nesch, Rolf, Gunnar Simenstad som Purgon (?), 1951. Utlån Tegning NG.K&H.1997.0033
Nesch, Rolf, I skuespillergarderoben, 1947. Utlån Tegning NG.K&H.1997.0021
Nesch, Rolf, Lars Tvinde som Argan, 1951. Utlån Tegning NG.K&H.1997.0037
Nesch, Rolf, Lydia Opøien som Toinette, 1951. Utlån Tegning NG.K&H.1997.0036
Nesch, Rolf, Ragnhild Hald som Dobbelt-Petra, 1947. Utlån Tegning NG.K&H.1997.0022
Nesch, Rolf, Repetitøren Jules Nilsen, Uten år. Utlån Tegning NG.K&H.1997.0031


Trondheim Kunstmuseum

Utstilling: Jens Johannessen - retrospektiv
08.11.2014–22.02.2015

Johannessen, Jens, Collage, 1965. Utlån Collage MS-02620-1988
Johannessen, Jens, Diptykhon, 1970–1971. Utlån Maleri MS-02622-1988


The National Gallery, London

Utstilling: Peder Balke
12.11.2014–12.04.2015

Balke, Peder, Fra Nordkapp, antagelig 1840. Utlån Maleri NG.M.04152
Balke, Peder, Fyr på den norske kyst, antagelig 1860-tallet. Utlån Maleri NG.M.01730
Balke, Peder, Kystlandskap, antagelig1860-tallet. Utlån Maleri NG.M.01322
Balke, Peder, Kystlandskap med vrak, antagelig 1860-tallet. Utlån Maleri NG.M.00379
Balke, Peder, Stetind i tåke, 1864. Utlån Maleri NG.M.03335


Saarlandmuseum

Utstilling: Olav Christopher Jenssen
15.11.2014–01.03.2015

Jenssen, Olav Christopher, Bretagne No. 11, 2010. Utlån Maleri NMK.2014.0124
Bretagne No. 12, Utlån Maleri NMK.2014.0125