I følgje Lov om kulturminner kan ikkje kunstverk og kunsthandverk fra før år 1950 førast ut av landet uten tillating.

Kulturdepartementet har utpeika Nasjonalmuseet som vedtaksinstans når det gjeld søknad om eksport av kunstverk (måleri, teikningar, skulpturar, originale grafiske blad og annan kunst, kunsthandverk, design og møblar).

Meir informasjon og søknadsskjema for eksporttillating ligg på nettstaden til Kulturrådet.

Utfylt søknad, inkludert bilder av objekt, sendes elektronisk til info@nasjonalmuseet.no eller per post: 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Postboks 7014 St. Olavs plass, NO-0130 Oslo