Nasjonalmuseet sett fra utsiden, med lyshallen opplyst og to trær i forkant
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design © Nasjonalmuseet
Foto: Iwan Baan

I perioden 2023–2027 lyses det ut fire stipendiatstillinger, finansiert av Nasjonalmuseets samarbeidsavtale med Fredriksen Family Art Company (FFAC). En ny utlysning er nå ute, med søknadsfrist 28. april 2024.

Les mer og søk her

Stipendiatutlysningene er åpne tematisk, og kan romme prosjekter innen forskningsfeltene Nasjonalmuseet representerer: Kunsthistorie, konservering, formidling og museologi. Museet har ansvar for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design. I dette oppdraget er forskning sentralt.

Det første ph.d.-stipendet ble tildelt kunsthistoriker Adine Lexow med hennes pågående doktorgradsgradsprosjekt «Frida Hansen: Weaver, Gardener, Artist, Woman».

 

Les Nasjonalmuseets strategi for forskning og utvikling her

Om doktorgradsamarbeidet

  • Nasjonalmuseet har inngått et doktorgradssamarbeid med Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, som består av fire ph.d.-stipendiater.
  • Stipendiatene vil følge fakultetets ph.d.-program.
  • Målet er å bidra til å styrke institusjonenes forskningsmiljøer, og videreutvikle den faglige kontakten mellom miljøene.
  • Forskningsstipendene finansieres gjennom museets samarbeidsavtale med Fredriksen Family Art Company (FFAC).
  • Den første stipendiaten startet i januar 2024, og den andre utlysningen av Fredriksen Scholarship gikk ut 6. mars 2024
  • Nasjonalmuseet har ansvar for utformingen av utlysningene og tildelingen av forskningsstipendene.
  • Nasjonalmuseet følger det forskningsetiske prinsippet om forskningens uavhengighet. Det er en forutsetning for alle Nasjonalmuseets samarbeid at den enkelte forsker er fri i sitt arbeid, uten innblanding i valg av metode, resultater eller valg av formidlingsform.