Aktuelle forsknings- og utviklingsprosjekter i Nasjonalmuseet.