Et utvalg aktuelle forsknings- og utviklingsprosjekter i Nasjonalmuseet.