Atelier Oslo AS: Kroppsrom, rendering fra digital 3D modell, 2013.

Hvordan formidle digitalt skapt arkitektur for et bredt museumspublikum og for forskere? Dette undersøker seniorkurator Birgitte Sauge i forskningsprosjektet «Architecture Museums and Digital Design Media».

Tegninger, modeller og annet materiale skapt gjennom arkitektens praksis utgjør en viktig del av vår kulturarv. Materialer gir innsikt i arkitekturen som omgir oss, men også i arkitektenes arbeidsmetoder og hvordan arkitektene kommuniserer med sine oppdragsgivere og samarbeidspartnere gjennom tegninger og modeller. Siden 1990-tallet har arkitekter benyttet data-assistert konstruksjonsverktøy og i dag domineres arkitektens prosjektering ved hjelp av 3-D-modellering. Det knytter seg imidlertid store utfordringer til innsamling, bevaring og formidling av dagens digitalt skapte materiale.

Birgitte Sauges forskningsprosjekt «Architecture Museums and Digital Design Media» inngår i et større tverrfaglig forskningsprosjekt «Cultural Heritage Mediascape; Innovation in Knowledge and Mediation Practises», ledet av Palmyre Pierroux ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom KULMEDIA-programmet, og løper 2015‒2019.

http://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/mediascapes/

Målet med forskningsprosjektet «Architecture Museums and Digital Design Media» er å bedre forstå:

  • Utfordringene ved formidling av arkitektur gjennom digitalt skapt materiale
  • Utfordringene ved langtidsbevaring av digitalt skapt materiale
  • Hvordan unge mennesker reflektere om sine fysiske omgivelser og prosessene som ligger bak

Forskningsprosjektet vil omfatte en kartlegging av digitale data ved norske arkitektkontorer, studier av to utvalgte arkitektkontorers arkiver og utvalgte prosjekter, digitale eksperimenter i Nasjonalmuseets arkitekturutstillinger og publikumsstudier. Resultatene skal formidles gjennom tidsskriftsartikler, monografi, konferanse og utstillinger. Prosjektet er også knyttet opp til utenlandske forskningsmiljøer som arbeider med relaterte problemstillinger.

Les mer om prosjektet her

Forskere i prosjektet:

  • Birgitte Sauge, Dr. art., seniorkurator, Avdeling arkitektur, Nasjonalmuseet
  • Rolf Steier, PhD., post.doc. , Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
  • Palmyre Pierroux, PhD., professor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Partnere i prosjektet:

  • Atelier Oslo Arkitekter
  • div.A. Arkitekter
  • Engelab
  • Riksarkivet