Det skjulte ansiktet i «De fattige», som hittil var ukjent for kunsthistorikere.
Foto: Geert Van Der Snickt

Ved hjelp av røntgenteknologi har Nasjonalmuseets konservatorer funnet et hittil ukjent ansikt under malingen i Picassos «De fattige».

Nye former for ikke-destruktive verktøy tas stadig oftere i bruk av konservatorer for å studere malerier. Disse gir ofte verdifull innsikt i hvordan kunstnere har jobbet med komposisjon og gjort endringer i denne underveis i arbeidet.

Gjennom et samarbeid med kunstteknikere fra Universitetet i Antwerpen ble Nasjonalmuseets Picasso-maleri De fattige, fra hans blå periode (1901–1904) undersøkt ved å bruke den nye mobile skanningsteknologien MA-XRF (som står for macro-X-ray fluorescence, eller makrorøntgenfluorescens). Resultatene fra skanningen avdekket et underliggende ansikt i maleriet som hittil var ukjent for kunsthistorikere. Det nye funnet ble lagt frem på symposiet «Picasso, Picabia, Ernst: New Perspectives» på Tate Britain i London i 2016 og publisert i 2018.

Du kan lese mer om forskningsprosjektet i boka Picasso, Picabia, Ernst: new perspectives.

Forskere i prosjektet:

  • Malerikonservator i Nasjonalmuseet Thierry Ford
  • Kunsttekniker Geert Van Der Snickt

Les mer i rapporten her