Foto: Nasjonalmuseet

Evaluering av en ikke-invaderende gjennomgangsmetode for identifikasjon av ferniss i malerier av Edvard Munch.

Fourier transform infrarød spektroskopi (FTIR) er en vellykket og etablert teknikk som brukes til kjemisk karakterisering av organiske materialer i malingsfilm og ferniss. Bærbare og håndholdte FTIR (pFTIR) spektrometre tillater ikke-invaderende og in situ-analyser.

UV-fluoriserende bilder viser fordelingen av ferniss i Munchs «Selvportrett med sigarett», 1895
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Studien omfatter Nasjonalmuseets samling av 57 Munchmalerier.

De forventede resultatene av denne pilotstudien vil føre til en evaluering av pFTIR som en egnet gjennomgangsmetode for kjemisk karakterisering av fernisser i malerier.

Les mer om FTIR-prosjektet her

Forskere i prosjektet:

  • Thierry Ford, malerikonservator ved Nasjonalmuseet. 
    PhD-studie ved institutt for arkeologi, konservering og historie, Humanistiske fakultet, UiO.