Hender som tegner med kull
Kulltegning
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

«Inn i bildet» er et formidlingsprogram som viser hvordan praksisledet metode kan fungere som verktøy for læring og refleksjon.

«Inn i bildet» er et praksisledet formidlingsprogram som er utformet ved Nasjonalmuseet i Oslo. Innen dette programmet er det utviklet en metode basert på estetiske prosessorienterte tilnærmingsmåter der møtet med et kunstverk starter en aktiv prosess hos betrakteren.

Trening av refleksjonsevne

«Inn i bildet» viser hvordan kunstbasert læring kan fungere som verktøy for trening av refleksjonsevnen, noe som igjen kan gi forståelse og innsikt både individuelt og som gruppe. Metoden er spesielt egnet for områdene utdanning, arbeidsliv og psykisk helse.

Fra refleksjon til uttrykk

Artikkelen «Inn i bildet: Fra rollen som betrakter til rollen som aktør» er en analyse av hvordan arbeidet med et fritt valgt kunstverk bearbeides videre i eget personlig uttrykk. Deltagerne eksperimenterer med ulike teknikker i atelieret, veiledet av kunstpedagoger / Teaching Artist (TA). TA er en profesjonell kunstner som arbeider med kunst i utdanning eller i tilknytning til samfunnsorganisasjoner, i denne sammenheng ved Nasjonalmuseet.

Hensikten med artikkelen er å løfte fram formidlingsmetoden, slik at leseren steg for steg får ta del i selve arbeidsprosessen. Relevant teori fra pedagogikk, kunstdidaktikk, antropologi og kunstterapi anvendes for å betrakte praksisledet arbeid med kunstformidling i lys av fenomenologiske og hermeneutiske perspektiver.

Her kan du lese hele artikkelen.

  • Kunstbasert læring utgår fra en kunstners erfaring, yrkeskompetanse og kunstneriske virksomhet. Kritisk refleksjon og teoriutvikling inngår i denne formen for læring.
  • Praksisledet formidling er et program der deltagerne opplever og lærer om kunst i en aktiv arbeidsprosess, for eksempel i museets formidlingsverksteder. Arbeidet ledes av kunstnere eller Teacing Artists.
  • Teaching Artist (TA) er en profesjonell kunstner som arbeider med kunst i utdanning eller i tilknytning til samfunnsorganisasjoner, i denne sammenheng ved Nasjonalmuseet.

Kontaktinformasjon

Jeanette Eek Jensen
Kurator formidling ved Nasjonalmuseet
jeanette.eek.jensen@nasjonalmuseet.no