Rapporten presenterer data og analyser fra prosjektet «Komparativ analyse av basisutstillinger i norske kunst- og kunstindustrimuseer».

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet for kunst, KODE – Kunstmuseene i Bergen og Sørlandets Kunstmuseum og med museumsnettverket for kunstformidling.

Les rapporten her