Konservatorene i Nasjonalmuseet forsker på plast.
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Kunst av plast, design og møbler med plastelementer, lekedukker og cherrox-støvler skal alle bestå for fremtidige generasjoner i Nasjonalmuseet. Nå forsker museets konservatorer på bevaring av plast.

Du tenker kanskje på forurensning og mikroplast i havet når du hører om forskning på plast? Mye av forskningen på plast går jo nettopp ut på å finne miljøvennlige erstatninger og hvordan vi kan bli kvitt den allerede eksisterende plasten. Fra og med våren 2018 forsker Nasjonalmuseet på noe litt utenom det vanlige – hvordan kan man best bevare kunst og gjenstander bestående av plast?

Smuldrende plast

Plasten i museenes samlinger kan smuldre, smelte og sprekke, særlig om de utsettes for større temperaturendringer eller får skader over tid. Forskningsprosjektet «Redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger» skal utvikle metoder og strategier for bevaring av museumsgjenstander innen kunst og design hvor plastmaterialer er benyttet. Prosjektet er det første i sitt slag i Norge. 

Målet med forskningsprosjektet er rett og slett å hindre at en viktig del av kulturarven vår smuldrer opp og går tapt. Museumssamlingene får stadig flere gjenstander og kunstverk laget av plast, og det er et stort behov for å spre kunnskap om bevaring av plast til museer, samlinger og kunstnere.

Karianne Schmidt Vindenes (Vestfoldmuseene), administrativt ansvarlig for prosjektet

Oslofjordfondet har tildelt 4,5 millioner til konservering av kunst og design laget av plast i norske museer. Forskningsprosjektet er støttet av Oslofjordfondet og er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Vestfoldmuseene IKS, Norsk Oljemuseum, Norsk Industriarbeidermuseum, Norsk Teknisk Museum, Norner Research og Centre National d’Evaluation de Photoprotection. 

Les mer om Oslofjordfondet her og forskningsprosjektet her.

Partnere i prosjektet:

 • Vestfoldmuseene ved Samlingsforvaltningen 
 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
 • Norsk oljemuseum 
 • Norsk industriarbeidermuseum
 • Norsk teknisk museum
 • Norner Research
 • Centre National d'Evualation de Photoprotection
 • KORO
 • Museumstjenestene i Rogaland (SamRog)
 • Museene i Trøndelag (MiST)
 • Oslo kommunes kunstsamling

Kontaktinformasjon