Detalj av dryppende maling. Til venstre: normalt lys. Til høyre: ultraviolett lys. Den myke malingen flourescerer i UV.
Detalj av dryppende maling. Til venstre: normalt lys. Til høyre: ultraviolett lys. Den myke malingen flourescerer i UV.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Undersøkelse av tilstand for oljemalerier datert mellom 1946 og 1972.

I malerier malt etter andre verdenskrig finner man med ujevne mellomrom tilstandsproblematikk knyttet til myk maling. For å tilrettelegge for konserveringsstrategier og fremtidige behandlinger søker Nasjonalmuseet å fokusere på å dokumentere dette fenomenet nærmere. Prosjektet vil undersøke tilstand og materialbruk i 26 malerier fra fem norske samlinger, deriblant Nasjonalmuseet og Henie Onstad kunstsenter.

Forskningens mål:

• Identifisere relevante verk som omfatter en stor variasjon av tilstandsproblematikk knyttet til myk og dryppende oljemaling.
• Undersøke mulige fellestrekk i kunstnernes biografier samt maleteknikk som kan ha betydning for myk og dryppende maling.
• Beskrive og dokumentere tilstandsproblemene knyttet til myk og dryppende maling.
• Utføre systematisk undersøkelse av materialbruk i de valgte verkene.
• Linke de fysiske og visuelle observasjonene til kjemisk analyse.
• Beskrive aspekter som må vurderes når man legger konserveringsstrategier for malerier med myk maling.
• Diskutere hva som vil være beste praksis for preventiv konservering av myk og dryppende maling.
• Diskutere og foreslå mulige behandlinger for å hardne myk maling.

Jobber ... Jobber ...

Detalj av dryppende maling. Foto: Emilien Leonhard, Hirox.

Etter å ha undersøkt flere hundre malerier i fem norske samlinger i løpet av de siste årene, har en verksliste som omfatter verk med stor variasjon i tilstand, blitt satt opp. Variasjonene mellom de forskjellige malingene som beskrives som myk og dryppende er store. De mest problematiske symptomene er utflytende malingslag, dråper, deformasjoner, delamineringer, malingstap, fargeendring og endring av glans. For å få en forståelse av de materialene som er brukt i maleriene, vil et bredt spekter av forskjellige analysemetoder brukes. Dette gjøres gjennom et samarbeid med en rekke forskere og institusjoner.

Detaljer fra behandlinger av et maleri med myk maling. Før og etter behandling.
Detaljer fra behandlinger av et maleri med myk maling. Før og etter behandling.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland.

Når oljemaling blir gradvis mykere eller til og med drypper, vil konserveringsbehandlingene tilrettelegges individuelt for hvert enkelt verk eller område. Malerier med myk maling er veldig følsomme for trykk, varme og løsemidler.

Detalj av fibre som har blitt en del av overflaten på malingen.
Detalj av fibre som har blitt en del av overflaten på malingen.
Foto: Ida Bronken / Nasjonalmuseet.

Myk maling vil lett plukke opp støv og fragmenter. Disse jobber seg ned i malingslaget og kan ikke fjernes igjen. Preventive tiltak er av stor viktighet for verk med denne tilstanden. Et av målene til dette prosjektet er å dokumentere overflateendringer og visuelle endringer i maleriene. En av disse endringene kommer fra smuss og støv som fester seg i overflaten. Å vite hva som er endret over tid, eller har sett annerledes ut, er en viktig del av det å forstå den kunstneriske intensjonen bak disse verkene.

Publikasjoner:

Bronken, I. and Boon, J. (2014a) Hard dry paint, softening tacky paint, and exuding drips on Composition 1952. In: Issues in Contemporary Oil Paints. Proceedings from the Symposium, 28 and 29 March 2013. van den Berg, K.J., Burnstock, A., de Tagle, A., de Keijzer, M., Heydenreich, G., Krueger, J. and Learner T (eds.). Amersfoort: Springer. Pp. 247–62

Bronken, I.A.T. and Boon, J.J. (2014b) Softening paint and drip formation in paintings by Jean-Paul Riopelle (1923–2002): improving their condition with metal coordinating ions. In: Preprints of the ICOM-CC 17th Triennial Conference. Bridgland, J. (ed.). Paris: ICOM, art. 1303, 8 pp.

Bronken, I. and Boon, J. (2015) Conservation challenges and physical changes in Composition (1952) by Jean-Paul Riopelle: a case study. In: Public Paintings by Edvard Munch and his Contemporaries: Change and Conservation Challenges. Frøysaker, T., Streeton, N., Kutzke, H., Hanssen-Bauer, F., Topalova-Casadiego, B. (eds.). London: Archetype publications. Pp 334-348.

Bronken, I., Boon, J.J. and Vila, A. (2015) In search of a solution for softening and weeping paints in contemporary paintings by Tal R and Frank van Hemert. In: Current challenges in Paintings Conservation, Barros D´Sa, A., Bone, L., Clarricoates, R. and Dowding, H. (eds.). London: Archetype publications. Pp. 28-41.

Bronken, I., Boon, J., Corkery, R. and Steindal, C.C. (2019) Changing surface features, weeping and metal soap formation in paintings by Karel Appel and Asger Jorn from 1946 – 1971. In: Journal of Cultural Heritage 35 (2019). Pp. 279–287.

Bronken, I., Boon, J. and Steindal, C.C. (In print) Examination of paint delamination in C'est grace à nous by Asger Jorn. In: Conference on Modern Oil Paints. Springer.

 

Forskere i prosjektet:

Ida Antonia Tank Bronken, malerikonservator Nasjonalmuseet

Phd-studie ved Universitetet i Amsterdam, Nederland.

Bidragsytere og samarbeidspartnere:

Jaap J. Boon, Dr. Professor emeritus, Jaap Enterprise for Art Scientific Studies, www.jaap-enterprise.com

Klaas Jan van den Berg, Cultural Heritage Agency of the Netherlands, Research, Senior Conservation Scientist. Professor, University of Amsterdam

Calin Constantin Steindal, Researcher, Section for conservation, Saving Oseberg, University of Oslo

Hartmut Kutzke, Associate professor, Section for conservation, University of Oslo

Robert Corkery, (KTH) Royal Institute of technology, Applied physical chemistry

Getty Conservation Institute (GCI), Science department

Dette prosjektet har mottat støtte fra:

UNI-stiftelsen

HZB Helmholtz Zentrum Berlin, Bessy II

Getty Conservation Institute, Science department.

Henie Onstad Kunstsenter

Kontaktinformasjon

Ida Antonia Tank Bronken
Malerikonservator ved Nasjonalmuseet
ida.bronken@nasjonalmuseet.no
Research Gate
Tlf: +47 990 13 281