Detalj av dryppende maling. Til venstre: normalt lys. Til høyre: ultraviolett lys. Den myke malingen flourescerer i UV.
Detalj av dryppende maling. Til venstre: normalt lys. Til høyre: ultraviolett lys. Den myke malingen flourescerer i UV.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Undersøkelse av tilstand for oljemalerier datert mellom 1946 og 1972.

Forskningsprosjektet utforsker tilstandsproblemer i moderne malerier av kunstnere assosiert med Cobra-bevegelsen eller utstillinger som Art Autre. Gjennom undersøkelser av hvordan myk dryppende maling manifesterer seg i et utvalg malerier, gir prosjektet ny kunnskap som utfordrer tidligere forskning om Asger Jorns og Karel Appels kunstnerskap.

Målet med prosjektet var å forbedre forståelsen av tilstandsproblemer observert i moderne kunstverk som inneholder myk og dryppende maling, og grunnene til at skader oppstår. Undersøkelsene var konsentrert om 23 malerier, fra perioden 1946–1972, av Asger Jorn, Karel Appel og fire andre kunstnere som alle på et tidspunkt var assosiert med enten Cobra-bevegelsen eller utstillinger som Art Autre.

Gjennom undersøkelsene har flere etablerte ideer om den kunstneriske produksjonen og avhengigheter til assosierte tilstandsproblemer blitt utfordret:

i) Ideen om såkalte gode og dårlige materialer.

ii) Mangel på utdannelse og kunnskap om materialbruk og påføringsteknikker hos enkelte kunstnere.

iii) At økonomisk vanskelige forhold direkte har påvirket kvalitet og varighet av de moderne kunstverkene som ble laget.

Detaljer fra behandlinger av et maleri med myk maling. Før og etter behandling.
Detaljer fra behandlinger av et maleri med myk maling. Før og etter behandling.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland.

Resultatene presenteres i avhandlingen «Franske forbindelser: myk og dryppende maling i Cobra og Art Autre (1949-1972).» Et sentralt funn ved forskningen er at problemer med myk og dryppende maling særlig oppstår i malerier fra perioden kunstnerne jobbet i Paris, under relativt gode økonomiske forhold. De brukte da kunstmaling fra forskjellige franske produsenter som Lefranc, Lefranc-Bourgeois, Lefevbre-Foinet og Adam Montparnasse.

Detalj av fibre som har blitt en del av overflaten på malingen.
Detalj av fibre som har blitt en del av overflaten på malingen.
Foto: Ida Bronken / Nasjonalmuseet.

Forskingsprosjektet har gitt flere nye innsikter i kunstnerisk praksis som åpner for nytolkning av Cobra-bevegelsen, og revurdering av tidligere forskning om Asger Jorns og Karel Appels kunstnerskap.

Klikk her for å lese avhandlingen French connections

Forskere i prosjektet:

Ida Antonia Tank Bronken, Malerikonservator, Nasjonalmuseet.
PhD-kandidat, Universiteit van Amsterdam (UvA).

Veiledere:

Prof. dr. K.J. van den Berg, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. E. Hendriks, Universiteit van Amsterdam

Dette prosjektet har mottatt støtte fra:

UNI-stiftelsen

HZB Helmholtz Zentrum Berlin, Bessy II

Getty Conservation Institute, Science department

Henie Onstad Kunstsenter

Relaterte publikasjoner

Bronken, I. and Boon, J. (2014a) Hard dry paint, softening tacky paint, and exuding drips on Composition 1952, i Issues in Contemporary Oil Paints. Proceedings from the Symposium, 28 and 29 March 2013. van den Berg, K.J., Burnstock, A., de Tagle, A., de Keijzer, M., Heydenreich, G., Krueger, J. and Learner T (eds.). Amersfoort: Springer.

Bronken, I.A.T. and Boon, J.J. (2014b) Softening paint and drip formation in paintings by Jean-Paul Riopelle (1923–2002): improving their condition with metal coordinating ions. I: Preprints of the ICOM-CC 17th Triennial Conference. Bridgland, J. (ed.). Paris: ICOM, art. 1303.

Bronken, I. and Boon, J. (2015) Conservation challenges and physical changes in Composition (1952) by Jean-Paul Riopelle: a case study. I: Public Paintings by Edvard Munch and his Contemporaries: Change and Conservation Challenges. Frøysaker, T., Streeton, N., Kutzke, H., Hanssen-Bauer, F., Topalova-Casadiego, B. (eds.). London: Archetype publications.

Bronken, I., Boon, J.J. and Vila, A. (2015) In search of a solution for softening and weeping paints in contemporary paintings by Tal R and Frank van Hemert. I: Current challenges in Paintings Conservation, Barros D´Sa, A., Bone, L., Clarricoates, R. and Dowding, H. (eds.). London: Archetype publications.

Bronken, I., Boon, J., Corkery, R. and Steindal, C.C. (2019a) Changing surface features, weeping and metal soap formation in paintings by Karel Appel and Asger Jorn from 1946 – 1971, I: Journal of Cultural Heritage 35 (2019).

Bronken, I., Boon, J. and Steindal, C.C. (2019b) Examination of paint delamination in C'est grace à nous by Asger Jorn. I: Conference on Modern Oil Paints. Springer.

Bronken, I.A.T., Boon, J.J. and Steindal, C.C. (2021) Delamination of the paint structure in Peinture, dated 1954 by Pierre Soulages: a study on soap formation in the paint layer interface, I “Meddelelser om konservering”.

Fujisawa, N., Bronken, I.A.T., Freeman, A.A. and Łukomski, M. (2022) Nanoindentation of softening modern oil paints. I: International Journal of Solids and Structures.

Bronken, I.A.T. (2022) Investigations into 20th-century painting materials: using studio studies and archival research methodology to recreate material practices. Munch2022, 21.–23. mars 2022, Oslo.

Bronken, I.A.T. (2022) Soft Paint and the Care of Paintings. London: Archetype publications.

Konferanseinnlegg

Bronken, I., Fuijsawa, N. and Łukomski, M. (2022) Modern life in the museum. Nanoindentation study of soft and dripping oil paints in four artworks by Karel Appel and Asger Jorn. Paper presented at the Reflecting on the past, Imagining the Future. AIC conference, 13.–19. mai 2022, Los Angeles.

Kontaktinformasjon

Ida Antonia Tank Bronken
Malerikonservator ved Nasjonalmuseet
ida.bronken@nasjonalmuseet.no
Research Gate
Tlf: +47 990 13 281