Birgit Reissland fra RCE tar prøver fra «Utsikt mot Arles fra Montmajour», 1888.
Foto: Tina Grette Poulsson

Nasjonalmuseet i samarbeid med The Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE) om en av van Goghs tegninger.

Et samarbeid er nylig startet med The Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE), som skal analysere blekkene brukt i en av Nasjonalmuseets van Gogh-tegninger: Utsikt mot Arles fra Montmajour, 1888. RCE har samarbeidet med van Gogh-museet i REVIGO-prosjektet, der man har undersøkt van Goghs bruk av farger og hvordan de har endret seg over tid, både i malerier og tegninger.

Ved hjelp av analyse ble det fastslått at blekk som i dag er brune opprinnelig var av mørk grå, mørk blå og noen ganger lilla farge. Van Goghs blekktegninger har alle hatt denne dramatiske fargeendringen, og blekkene fremstår i dag i ulike sjatteringer av brunt. RCE har utviklet en prøvetakingsmetode, der man bruker en stav laget av magnesiumoksid til å ta en mikroskopisk prøve. Både organiske og uorganiske bestanddeler i blekket blir identifisert. Prøver er nå tatt av Nasjonalmuseets tegning, som skal vises i åpningsutstillingen når det nye museet åpner på Vestbanen.

Trykk her for å se de trolig originale fargene i en van Gogh-tegning som nå er falmet til brunt (spol fram til ca. 9:20 minutter)

Les om REVIGO-prosjektet her