Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

CHANGE-prosjektets hovedmål er å utvikle en metodikk for å vurdere, overvåke og dokumentere endring i kulturminner.

Nasjonalmuseet er partner i CHANGE, et prosjekt som er støttet av EUs Horizon 2020, som støtter forskning og innovasjon. 18 institusjoner og selskaper fra 9 land i Europa bidrar i prosjektet, som støtter 15 ph.d.-stillinger. Nasjonalmuseet bidrar som institusjon for utplassering av kandidater og med gjenstander som kan forskes på.

Fire kandidater i prosjektet har vært på utplassering i Nasjonalmuseet. Dels for å undersøke glassmalerier av Emanuel Vigeland, og dels for å se på hvordan hyperspektral avbildning kan brukes i dokumentasjon av kulturminner.

Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Agnese Babini ser på metoder for å karakterisere og overvåke endringer i gjennomsiktige og gjennomskinnelige materialer. Dipendra Mandal skal blant annet se på hvordan man kan validere metoder ved sammenlikning med grunndata. Deepshikha Sharma forsker på overvåkning og konservering av korrodert glass. Jan Cutajar undersøker rensemetoder for ufernisserte malerier og hvordan endringer i maleriene best kan dokumenteres.

Detaljer om prosjektene finnes her

De 15 ph.d.-stillingene som støttes er tilknyttet:

  • NTNU
  • UiO
  • Warsaw University of Technology
  • Le Centre de recherche et de restauration des musées de France
  • Université Bourgogne Franche-Comté
  • Haute école spécialisée de Suisse occidentale
  • Swiss National Museum, University of Amsterdam
  • Cyprus University of Technology

Nysgjerrig? Kontakt oss for mer info om prosjektet!

Tina Grette Poulsson

Konservator - papirkonservator