Frida Hansen, «Olaf Liljekrans II», 1894
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Forskningsprosjektet European Revivals ble etablert i 2009 etter initiativ fra Ateneum (finske Nasjonalgalleriet). Målet var å få fram ny kunnskap om den nasjonale “vekkelsen” som gjorde seg gjeldende i europeisk kunst, arkitektur og design omkring 1900.

Tidligere forskning på temaet har lagt mest vekt på Sentral-Europa. Dette prosjektet har utvidet perspektivet ved å undersøke de «nasjonale» enhetene i Europas «utkant» som ennå ikke var selvstendige nasjoner omkring 1900, slik som: Norge, Finland, Ungarn, Polen, Skottland og Irland.

I en rekke forskningsseminarer har likheter og forskjeller i hvordan det nasjonale ble tolket og tatt inn i disse landenes kunst, arkitektur og design blitt diskutert. Kritisk refleksjon rundt nasjonsbegrepet har vært en viktig drivkraft i prosjektet. Det har også vært et mål å etablere et vitenskapelig nettverk der forskere fra akademia og forskere ved kunstmuseene kunne utveksle kunnskap.

European Revivals-prosjektet har resultert i både publikasjoner og utstillinger. Prosjektet ble avrundet i januar 2020 med et seminar og en vitenskapelig publikasjon: https://research.fng.fi/category/issues/2020-no-1/ 

Fra Nasjonalmuseets side har kurator Vibeke Waallann Hansen deltatt i nettverket fra oppstarten. Hun har forsket på hvordan elementer fra norsk folkekunst på ulike måter ble tatt opp i kunst og design og har skrevet artikkelen Encounters between Art and Folk Art around 1900 in Norway: Gerhard Munthe, Theodor ­Kittelsen and ­Frida Hansen.

Utstillingen og publikasjonen Det magiske nord. Finsk og norsk kunst omkring 1900 (vist på Nasjonalgalleriet og Ateneum i 2015), sprang også ut av dette forskningsnettverket. I 2014 var Nasjonalmuseet organisator og vertskap for det tredje av de til sammen seks seminarene.

European Revivals-seminarene:

2009: Myths, Legends and Dreams of a Nation. Sted: Ateneum, Nasjonalgalleriet i Finland, Helsinki.
2012: Modern Identities. Sted: Ateneum, Nasjonalgalleriet i Finland, Helsinki.
2014: Aesthetic Values in the National Context. Sted: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo.
2015: Artists’ Colonies and Nature in Art, Architecture and Design around 1900. Sted: The Tatra Museum, Zakopane og Krakow.
2017: Cultural Mythologies around 1900. Sted: Hawthornden Lecture Theatre, Scottish National Gallery, Edinburgh.
2020: Art Life and Place. Looking at European Transnational Exchange in the Long 19th Century. Sted: Ateneum, Nasjonalgalleriet i Finland, Helsinki.

For mer informasjon om forskningsprosjektet ‘European Revivals’:

https://research.fng.fi/research-projects/