Frida Hansen, Gerhard Munthe (kunstner for mønster/kartong e.l.), «Sorte hæste», 1899
Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik

Forskningsprosjektet «European Revivals» ble etablert i 2009, etter initiativ fra museet Ateneum i Finland. Målet har vært å få fram ny kunnskap om den nasjonale vekkelsen som gjorde seg gjeldende i europeisk kunst, arkitektur og design omkring 1900.

I motsetning til tidligere forskning på temaet, som i hovedsak har lagt vekt på Sentral-Europa, har dette prosjektet undersøkt de nasjonale enhetene i Europas periferi, som ikke enda var selvstendige nasjoner omkring 1900, slik som Norge, Finland, Ungarn, Polen, Skottland og Irland.

Kritisk refleksjon rundt nasjonsbegrepet har vært en viktig drivkraft i prosjektet, og en rekke forskningsseminarer har tatt for seg forskjeller og likheter mellom hvordan det nasjonale har blitt tolket og tatt inn i disse landenes kunst, arkitektur og design. Et annet mål har vært å etablere et vitenskapelig nettverk hvor forskere fra akademia og ulike kunstmuseer, har kunnet utveksle kunnskap.

Utstillinger og publikasjoner

Kurator Vibeke Waallann Hansen i Nasjonalmuseet, som har deltatt i nettverket fra oppstarten, har forsket på hvordan elementer fra norsk folkekunst på ulike måter har blitt tatt opp i kunst og design, og har skrevet artikkelen «Encounters between Art and Folk Art around 1900 in Norway: Gerhard Munthe, Theodor ­Kittelsen and ­Frida Hansen». 

European Revivals-prosjektet har resultert i både publikasjoner og utstillinger, som ustillingen og den medfølgende katalogen Det magiske nord. Finsk og norsk kunst omkring 1900, som ble vist i Nasjonalmuseet og Ateneum. Nasjonalmuseet organiserte i 2014 ett av de til sammen seks seminarene. Prosjektet ble avrundet i januar 2020 med et seminar og utgivelsen av publikasjonen European Revivals – From Dreams of a Nation to Places of Transnational Exchange.

Seminarer

  • 2009: Myths, Legends and Dreams of a Nation. Ateneum, Nasjonalgalleriet i Finland, Helsinki.
  • 2012: Modern Identities. Ateneum, Nasjonalgalleriet i Finland, Helsinki.
  • 2014: Aesthetic Values in the National Context. Nasjonalmuseet, Oslo.
  • 2015: Artists’ Colonies and Nature in Art, Architecture and Design around 1900. The Tatra Museum, Zakopane og Krakow.
  • 2017: Cultural Mythologies around 1900. Hawthornden Lecture Theatre, Scottish National Gallery, Edinburgh.
  • 2020: Art Life and Place. Looking at European Transnational Exchange in the Long 19th Century. Ateneum, Nasjonalgalleriet i Finland, Helsinki.