Foto: Palmyre Pierroux

Prosjektet sikter mot å bidra til innovasjon i kultursektoren gjennom bred bruk av den nyskapende programvaren Visitracker, med mål om å endre museers praksis med publikumsstudier, styrke kunnskapsutveksling på tvers av organisasjoner.

I et nytt innovasjonsprosjekt skal Nasjonalmuseet og Institutt for pedagogikk (IPED) ved Universitet i Oslo bygge på tidligere samarbeid om Visitracker, en digital plattform som brukes til å samle inn, lagre og dele anonym informasjon om publikums opplevelser av utstillinger. Målet med dette innovasjonsprosjektet er å oppgradere verktøyet med en ny design og implementere utbredt bruk av verktøyet i museer. Oppgaven er å vurdere ulike alternativer for hvordan Visitracker kan brukes og driftes i større skala, samt å foreslå en løsning som kan komme hele museumssektoren til gode.

Verktøyet har blitt utviklet over en tolvårs periode som rommet fire ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter i samarbeid mellom Nasjonalmuseet og IPED, med finansiering fra Norsk Forskningsråd. Utviklingsfasen involverte forskere og teknisk personale fra IPED, UiO og kuratorer fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Nasjonalmuseet har brukt Visitracker blant annet i studier av publikumsopplevelser i utstillingene Livets dans (2013), Japonomania (2016), Skogen i huset (2018), Aase Texmon Rygh: Evighetens form (2017-2019), En samling blir til (2020) og Bevegelser i betong. Arkitekten Erling Viksjø og kunstnerne (2020-2021). Resultatene av studiene har blitt brukt blant annet i interne rapporter, bokkapitler, artikler og innlegg på konferanser som for eksempel International Conference on Audience Research and Development, Visitor Studies og Museums on the Web.

Prosjektet er finansiert av finansiert av Spark Social Innovation UiO: Energi (juni 2021–juni 2023).

Prosjektleder: Palmyre Pierroux.

Deltakere: Palmyre Pierroux (UiO), Richard Nesnass (UiO), Dimitra Christidou (USN og Nasjonalmuseet), Rolf Steier (OsloMet) og Anne Qvale (Nasjonalmuseet).

Les mer her.

Ønsker du å komme i kontakt med oss om dette prosjektet? Ta kontakt med Seniorkurator Formidling Dimitra Christidou eller Spesialrådgiver/Kurator Formidling Anne Qvale.