Kunst og Kultur er Norges eldste kunsthistoriske tidsskrift, grunnlagt i 1910. Tidsskriftet publiserer ny forskning innen temaer som bildekunst, kunsthåndverk, design og arkitektur og utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Nasjonalmuseet.

Siden 2017 er Kunst og Kultur utgitt digitalt med åpen tilgang: 
Idunn.no/kk 

Eldre årganger er tilgjengelige gjennom Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Kunst og Kultur utkommer fire ganger årlig. Redaksjonen vurderer fortløpende innsendte manuskripter.

Forfatterveiledning

Redaksjonen

Ansvarlig redaktør: Bente Aass Solbakken, Nasjonalmuseet

Redaksjonsråd:
Knut Astrup Bull, Nasjonalmuseet
Øystein Sjåstad, Universitetet i Oslo
Margrethe C. Stang, NTNU
Caroline Ugelstad, Henie Onstad kunstsenter
Sigrun Åsebø, Universitetet i Bergen