Kunst og Kultur er Norges eldste kunsthistoriske tidsskrift, grunnlagt i 1910. Tidsskriftet publiserer ny forskning innen temaer som bildekunst, kunsthåndverk, design og arkitektur og utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Nasjonalmuseet.

Siden 2017 er Kunst og Kultur utgitt digitalt med åpen tilgang: 
Idunn.no/kk 

Eldre årganger er tilgjengelige gjennom Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Kunst og Kultur utkommer fire ganger årlig. Redaksjonen vurderer fortløpende innsendte manuskripter.

Forfatterveiledning

Redaksjonen

Ansvarlig redaktør: Simen K. Nielsen, Universitetet i Cambridge

Redaksjonsråd:
Sigrun Åsebø, Universitetet i Bergen
Monica Grini, Universitet i Agder, Universitetet i Tromsø
Kjetil Fallan, Universitetet i Oslo
Hanne Eide, Nasjonalmuseet
Talette Rørvik Simonsen, Nasjonalmuseet