Vil du skrive om skeiv kunsthistorie til Kunst og Kultur? Temanummeret skal utforske skeiv kunst og visuell kultur og løfte fram utelatte eller oversette historier.

Nasjonalmuseet er en av initiativtagerne til Skeivt kulturår 2022

2022 blir en viktig milepæl i norsk skeiv historie. Da er det 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge, ved opphevelse av Straffelovens paragraf 213. Skeivt kulturår markeres av en rekke kulturinstitusjoner som ønsker å feire, dokumentere, forske på, formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie.

Nasjonalmuseet inviterer deg til å skrive en artikkel for et temanummer av Kunst og Kultur som skal utforske skeiv kunst og visuell kultur og løfte fram utelatte eller oversette historier.

Hvilken rolle har kjønn og seksualitet spilt i den visuelle kulturen i Norge? Hvordan kan skeive perspektiver utfordre og utvide forståelsen av billedkunst, design, kunstindustri, arkitektur og mote? Hvordan har tidligere kunsthistoriske framstillinger underbygget heteronormative forståelseshorisonter?

Målet er ikke å konstatere eller diskutere kunstneres legning, fra et biografisk ståsted. Utgangspunktet er heller en bred tilnærming til det skeive, forstått som et brudd med normen og oppfatningen av det såkalte normale. Redaksjonen oppfordrer til nylesninger av kunstnerskap eller kunstverk, med utgangspunkt i normkritiske perspektiver. Vi ønsker bidrag som stiller spørsmål ved rammene for tidligere kanonbygging og som reflekterer over hvordan en alternativ skeiv kunsthistorie kan utvikles.

Forfatterveiledning finner du her: https://www.idunn.no/kk#/authors

Manuskripter sendes til kunstogkultur@nasjonalmuseet.no innen 1. desember 2021