• Språk: Norsk/engelsk
  • 160 sider
  • ISBN: 978-82-8154-135-1
  • Forfattere: Øivind Storm Bjerke, Espen Johnsen, Talette Rørvik Simonsen, Øystein Ustvedt

Erling Viksjøs bygninger utfordrer forestillinger om hva som er god arkitektur. Hans utstrakte bruk av betong, moduler og repeterende former har ført til at han ofte omtales som brutalismens fremste arkitekt i Norge. Samtidig var han den som gikk lengst i å samarbeide med kunstnere. Møtet mellom kunst og arkitektur i Viksjøs prosjekter er noe av det «Bevegelser i betong» ønsker å vise. Hvordan oppnå en helhetlig utforming der kunsten ikke lenger er et tillegg til, eller konkurrerer med, arkitekturen? Publikasjonen tar for seg Viksjøs samarbeid med moderne klassikere i samtiden som Hannah Ryggen og Kai Fjell og unge modernister som Odd Tandberg, Carl Nesjar og Inger Sitter. Og ikke minst hans prosjekter med Pablo Picasso.

Kjøp i nettbutikken