• Utgitt i samarbeid med Pax forlag
  • Redaktør Ulf Grønvold. Redaksjonssekretær Beate Marie Bang. Diverse bidragsytere.
  • ISBN 978-82-530-3140-8
  • Kr 398,–