• Utgitt i samarbeid med Pax forlag
  • Redaksjon: Nina berre, Jérémie Michael McGowan
  • Redaksjonssekretær: Beate Marie Bang
  • Diverse bidragsytere
  • ISBN 978-82-530-3668-7
  • Pris kr. 399,-