• Utgitt i samarbeid med Pax forlag
  • Redaksjon: Nina Berre, Jérémie Michael McGowan
  • Beate Marie Bang, Birgitte Sauge
  • Diverse bidragsytere
  • ISBN 978-82-530-3746-2
  • Pris: kr 399,–

Arkitekturårbok 2014 markerer at det er 40 år siden Norske arkitekters landsforbund (NAL) opprettet Norsk Arkitekturmuseum (NAM), forgjengeren til dagens avdeling arkitektur i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Jubileet faller sammen med den første permanente utstillingen «Byggekunst. Arkitektursamlingen fra 1830 til i dag» som tar utgangspunkt i museets arkitektursamling. Kurator for utstillingen, Jérémie McGowan, reflekterer i sin tekst rundt museets nye tilnærming. Ketil Kiran har redigert et videointervju som han og Arkitekturmuseets Venneforening (AMV) gjennomførte høsten 2013 med Arkitekturmuseets to første direktører, Elisabeth Seip og Ulf Grønvold. Matilde Dahl foreslår i sin artikkel en alternativ lesning av «Form og farve»-utstillingen som fant sted i Oslo i 1924. «Fra samlingen» vies denne gangen en bildeserie fra Sverre Fehns arkiv. Fotofirmaet Feruzzi fotograferte Fehns nordiske paviljong i Venezia like etter ferdigstillelsen i 1962, og de vakre svart-hvite bildene inngår blant tegningsmateriale og skisser som Fehn utarbeidet etter at han vant konkurransen om paviljongen i 1958.