• Utgitt i samarbeid med Pax forlag
  • Redaksjon: Nina Berre
  • Redaksjonssekretær: Beate Marie Bang
  • Diverse bidragsytere
  • ISBN 978-82-530-3816-2
  • Pris: kr 399,–

Arkitekturårboka er en årlig utgivelse i samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Pax forlag. Årboka presenterer utvalgte bygninger og arkitektoniske prosjekter fra året som er gått. Årets utgave omfatter blant annet rehabiliteringen av Eidsvoldsbygningen (4B arkitekter), Stormen kulturkvartal i Bodø (DRDH arkitekter) og et takoverbygg i Kina (Jensen & Skodvin arkitekter). «Fra samlingen» inneholder to bildeserier: I 2014 ervervet museet deler av Molle og Per Cappelens arkiv. Et utvalgt tegninger, komplettert med fotografier, introduseres av Lise-Mari Valle Olsen.

Materiale fra Sverre Fehns konkurranseutkast om en nordisk paviljong til verdensutstillingen i Osaka i 1970 vises sammen med bilder fra museets sommerutstilling 2015, der Mantey Kula arkitekter fortolket og gjenoppbygget prosjektet i full skala. Årbokas hovedessay om Erling Viksjøs arbeid med Regjeringskvartalet er skrevet av Berit Johanne Henjum. I tillegg blir Marianne Brochmanns perspektivtegninger presentert av Birgitte Sauge. Disse tegningene ble utført for norske arkitekter i perioden før computeren ble uunnværlig i framstillingen av ikke-bygget arkitektur.