• Katalog
  • Engelsk
  • 97 sider
  • Pris: 149,-
  • ISBN 978-82-8154-106-1
  • Tekster: Nina Berre, Anne Marit Lunde og Mélanie van der Hoorn.

Mange arkitekter har valgt å ta i bruk tegneserienes særpregede sammensmelting av tekst og bilder som et supplement til konvensjonelle visuelle representasjoner. Sjangerens typiske billedspråk, bruk av lydmalende ord, snakke- og tenkebobler og variasjonsmuligheter for ulike utsnitt og perspektiv brukes for å skape fortellinger om menneskets møte med arkitekturen.

Kjøp i nettbutikken