• Utstillingskatalog
  • Diverse bidragsytere
  • 256 sider. Norsk og engelsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-061-3
  • Pris kr. 198,-

Universitetet i Oslo er det eldste og største i Norge. Da det ble grunnlagt i 1811 var det et markant symbol for det nye, selvstendige Norge. Siden dengang har universitetets byggeprosjekter gjennom skiftende tider med ulike arkitektoniske idealer vært hyppig debattert. Det har skjedd store endringer fra de første bygningene ble oppført i sentrum og på Tøyen, til senere tiders bygging på Blindern og i Gaustadbekkdalen. Da prosjekteringen av nedre Blindern startet var nyklassismen den dominerende stilarten innen arkitekturen, men på slutten av 20-tallet foregikk et stilskifte mot funksjonalismen. Katalogen inneholder åtte spesialskrevne tekster som dels bygger på tidligere forskning og dels presenterer nyutviklet kunnskap. Gjennom et rikt billedmateriale blir leseren kjent med både urealiserte planer, internasjonale forbilder og eksisterende bygninger.