• Utstillingskatalog
  • Tekst: Bente Aass Solbakken
  • Redaksjon: Bente Aass Solbakken, Marianne Yvenes
  • 48 sider
  • Norsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-070-5
  • Pris kr. 60,-

I år er det hundre år siden riksantikvarembetet ble opprettet, med Herman Major Schirmer (1845–1913) som første riksantikvar. Katalogen er en del av utstillingen Nasjonalmuseet produserte som jubileumsgave til Riksantikvaren. Oppmålingstegningene fra 1800-tallet skulle ikke bare inngå i en vitenskapelig basert registrering av landets fornminner, de inngikk også som ledd i et misjonerende opplysningsarbeid. Oppmålingstegning som sjanger skal være kjølig registrerende og saklig. Ved å studere flere tegninger fra ulike perioder samlet, kommer det tydelig fram at objektiviteten bare er tilsynelatende.