• Utstillingskatalog
  • Tekster: Lisbet Harboe, Anne Marit Lunde, arkitektkontorene
  • Redaksjon: Anne Marit Lunde, Marianne Yvenes
  • 108 sider
  • Norsk og engelsk tekst
  • ISBN 978-82-8154-079-8
  • Pris kr. 100,-

Her presenteres et utvalg arkitekter under 40 år og deres interessefelt, arbeidsmetoder og produksjon synliggjøres. Hvem er disse arkitektene og hva er de opptatt av? Skiller de seg vesentlig fra sine forgjengere og de vi gjerne betegner som post Fehn-generasjonen? Hvordan forholder de unge seg til tradisjoner innen norsk arkitektur og til aktuelle og internasjonale samfunnsmessige problemstillinger? Og i hvilken grad vil de prege framtidens arkitektur?